Apklausa: studentai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai rašytų septynetą

116

logo

Studentai Lietuvos sugebėjimą pasirūpinti šalies akademinio jaunimo gerove įvertino teigiamai, bet ne gerai – dauguma dešimtbalėje sistemoje valstybei skirtų tarp penkių ir aštuonių balų, o studentų vertinimo vidurkis – 6,8 balo. Palankiausiai studentai vertina savo atstovų veiklą. Tokie rezultatai paaiškėjo Lietuvos studentų sąjungai tarptautinės studentų dienos proga pakvietus jaunus žmones pažymiais įvertinti sąlygas studijuoti Lietuvoje.

„Minime gražią progą – tarptautinę studentų dieną, todėl nusprendėme paklausti, ką besimokantys Lietuvoje mano apie mūsų valstybės skiriamą dėmesį studentams. Kaip paaiškėjo atlikus apklausą, vis dar turime kur tobulėti kurdami patrauklią studijų aplinką Lietuvoje, taigi, noriu pakviesti ir paraginti studentus burtis ir bendromis jėgomis siekti, kad studijuoti Lietuvoje būtų gera ir patogu“, – sakė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

Studentų vertinimo Lietuvos aukštojo mokslo sistemai vidurkis – 6,8. Beveik penktadalis studentų valstybės sugebėjimui pasirūpinti studentų gerove rašytų septynis balus iš dešimties – taip valstybę vertina 22 proc. apklausoje dalyvavusių studentų. Neigiamų balų šalis sulauktų nedaug (24 proc.), o mažiausio – vieneto – vos iš 2,6 proc. studentų. Tačiau jaunimas nelinkęs žarstytis ir puikiais įvertinimais – aukščiausią balą valstybei parašytų vos 0,6 proc. studentų, o gerą (8-9 balai) – 16 proc.

„Toks įvertinimas Lietuvos aukštojo mokslo sistemai būtų neįsivaizduojamas dar prieš penketą metų – jis būtų kur kas žemesnis. Šiandien studentų skirtas balas parodo, jog sparčiai judame pirmyn, tačiau prieš akis – dar daugybė pradėtų įgyvendinti ir kol kas nepasiektų tikslų.

Pastaraisiais metais politikų susidomėjimas studentų reikalais, ypač – studijų kokybės vertinimu augo ir vis sėkmingiau sekėsi užmegzti rezultatyvų dialogą, tikimės, jog ši tendencija išliks ir po valdžių kaitos, o studentų skiriami balai aukštojo mokslo sistemai po dar kelerių metų perkops „gerai besimokančiojo“ barjerą“, – sakė D. Dikšaitis.

Apklausos rezultatai atskleidė ir dar vieną studentams aktualią problemą. Paklausti, kaip vertina bendrabučių kokybę, studentai ją įvertino vidutiniškai – tarp 6 ir 7. Tačiau beveik pusė apklaustų studentų mano, kad bendrabučių jų universitete nepakanka visiems norintiems juose įsikurti.

Tiek studentų atstovybių veikla atskiruose fakultetuose, tiek studentų atstovavimas nacionaliniu mastu įvertinti gerai – studentai buvo labiausiai linkę skirti 8 balus iš dešimties.

Balais dosnūs studentai nebuvo, spręsdami apie didžiausią studijų Lietuvoje privalumą. Didžiausiu privalumu stundentai laiko studijų programų įvairovę. Šimtabalėje sistemoje šiam aspektui buvo skirta apie 60 taškų. Daugiau nei 40 taškų surinko studentų atstovavimas – studentų atstovybių darbas. Kiti galimi privalumai neperkopė teigiamo įvertinimo slenksčio.

„Studentų vertinimai įvairioms aukštojo mokslo sritims leidžia mums pasitikrinti, ar inicijuoti pokyčiai buvo efektyviai įgyvendinti, sužinoti, kuo šiandien gyvena studentija, ir nusibrėžti gaires ateities darbams. Šiandieninė situacija rodo, jog studentai įvertina teigiamus pokyčius jų kasdienybėje, tačiau tebėra daugybė neišgirstų ir neišspręstų problemų, trukdančių užtikrinti kokybiškas ir patrauklias studijas Lietuvoje. Mūsų užduotis – tęsti pradėtą darbą ir užtikrinti, kad apie jas būtų išgirsta“, – teigė Lietuvos studentų sąjungos prezidentas.

Internetu lapkričio mėnesį atliktoje apklausoje dalyvavo 700 studentų.

 

Kretingos.info