Ar mano sutuoktinio skolos gali būti išieškotos iš mano atlyginimo?

111

rsz euro3Klausimas:

Sutuoktinis yra įsiskolinęs, tačiau šiuo metu nedirba. Ar skola gali būti išieškota iš mano atlyginimo? Jei taip, kaip tai pakeisti?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Trumpas atsakymas į šį klausimą būtų toks: taip, gali. Po santuokos Jūsų uždirbtas darbo užmokestis pagal Civilinį kodeksą pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Tad jei Jūsų sutuoktinis turi skolų, tačiau neturi asmeninių pajamų, jo skolos gali būti išieškotos iš Jūsų gaunamo atlyginimo.

Pagal Civilinį kodeksą, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, pajamos, gautos iš sutuoktinio nuosavybe esančio turto, pajamos, gautos iš abiejų sutuoktinių bendros veiklos, ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos.

Taip pat bendrąja nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

Antstoliai, norėdami iš Jūsų sutuoktinio išieškoti laiku nesumokėtą skolą, pirmiausia ieškos jam priklausančių lėšų ar turto. Jei tokių lėšų ar turto neras, jie atliks abiejų jūsų turtinės padėties patikrinimą. Aprašę bendrąjį turtą, taigi ir Jūsų atlyginimą, jie jį areštuos ir pasiūlys išieškotojui kreiptis į teismą su prašymu dėl Jūsų sutuoktinio turto dalies nustatymo bendrojoje Jūsų nuosavybėje.

Jei per antstolio nustatytą terminą skolos išieškotojas tokio prašymo nepateiks, antstolis išieškojimą iš Jūsų atlyginimo ir kito bendrojo turto nutrauks. O jei skolos išieškotojas vis dėlto kreipsis į teismą, teismas imsis nustatyti, kokia Jūsų atlyginimo ir kitos bendros nuosavybės dalis priklauso Jūsų sutuoktiniui.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skolos išieškojimas bus nukreiptas į tą Jūsų atlyginimo ar kito turto dalį, kuri bus pripažinta priklausančia jūsų sutuoktiniui.

Verta pažymėti, kad sutuoktiniai turi teisę sudaryti vedybų sutartį, kuria numatys, kad turtas, įgytas gyvenant susituokus, išliks kiekvieno sutuoktinio asmenine nuosavybe. Tokią sutartį galima sudaryti ir iki, ir po vedybų.

Taip pat verta žinoti, kad asmenine sutuoktinių nuosavybe pagal Civilinį kodeksą pripažįstama atskirai iki santuokos sudarymo įgytas turtas, asmeniškai paveldėtas ar dovanotas turtas, asmeninio naudojimo daiktai, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės, lėšos ir daiktai, reikalingi asmeniniam sutuoktinio verslui, gautos kompensacijos už padarytą žalą, tikslinė materialinė parama, kurios negalima perleisti, ir už asmenines lėšas įgytas turtas. Iš šios rūšies lėšų jūsų sutuoktinio skolos negali būti išieškomos.

Tačiau, priklausomai nuo susidariusios skolos pobūdžio, rekomenduojama kiekvienu atveju pasikonsultuoti su teisininku.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk