Darbe susižalojusiam vyrui neturtinę žalą turės atlyginti likviduotos įmonės direktorė

108

statyba3Lietuvos Aukščiausiasis Teismas darbe susižalojusiam vyrui iš likviduotos įmonės direktorės priteisė beveik 22 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Teismas konstatavo, kad netinkamai  organizuodama kasdieninę bendrovės veiklą ir neužtikrindama darbuotojams saugių darbo sąlygų, ji turi pareigą atlyginti žalą, kai juridinis asmuo likviduotas dėl bankroto.

Statybos įmonėje nuo perdangos nukritęs mūrininkas tapo neįgalus ir nedarbingas, negali savarankiškai judėti, yra paralyžiuotas ir jam būtina nuolatinė slauga. Už darbo saugos pažeidimus buvo nuteista įmonės direktorė, o statybų bendrovė bankrutavo.

Pagal galiojantį teisinį reguliavimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe žalą patyręs asmuo gali kreiptis į darbdavį, o ne į tiesiogiai žalą padariusį asmenį – darbuotoją. Kasacinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, tokia nuostata įmonės bankroto atveju nepasiekia tikslo dėl veiksmingos nukentėjusiųjų apsaugos.

Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į būtinybę apsaugoti nukentėjusiojo interesus,  pažymėjo, kad tais atvejais, kai įmonė, atsakinga už žalos atlyginimą, tačiau jos neatlyginusi, likviduojama dėl bankroto, darbdavio atsakomybės už darbuotojo veiksmais padarytą žalą taisyklė turi būti aiškinama ne kaip naikinanti žalą sukėlusio asmens atsakomybę, bet kaip įtvirtinanti papildomas garantijas nukentėjusiajam.

Paskelbtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje aiškiai pabrėžiama, kad „Darbuotojas, padaręs žalą nusikalstamais veiksmais, kurie yra konstatuoti Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka, ir iki žalos atlyginimo išnykus subjektui (darbdaviui), privalančiam už jį atlyginti žalą, gali būti tiesioginės civilinės atsakomybės subjektas (tiesioginis skolininkas) pagal deliktinę prievolę. <…> Civilinė atsakomybė atsakovei taikytina kaip asmeniui, kurio neteisėtais veiksmais buvo padaryta žala, t. y. tiesiogiai kaltam dėl ieškovo sveikatos sužalojimo”, – konstatavo LAT. Pasak Teismo,  direktorė žalą padarė netinkamai organizuodama kasdienę bendrovės veiklą, nevykdydama pareigos užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas.

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje http://www.lat.lt (bylos Nr. 3K-7-328-248/2015). Cituojant  arba kitaip platinant šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.