Derybos su pedagogų profsąjungomis bus tęsiamos

104

mokyklaŠiandien Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Rimantas Vaitkus dar kartą susitiko su pedagogų profesinių sąjungų atstovais aptarti galimybes, kaip padidinti mokytojų darbo užmokestį ir pagerinti darbo sąlygas. Praėjusį penktadienį dalyvaujant Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui iš esmės buvo sutarta dėl kompromisinių sprendimų, kad profsąjungos atšauktų planuojamą streiką.

„Deja, šiandien profesinės sąjungos atsitraukė nuo pasiektų sutarimų ir iškėlė naujus reikalavimus. Buvome sutarę, kad Švietimo ir mokslo ministerija ieškos finansinių galimybių nuo rugsėjo 1 dienos mažiausius atlyginimų koeficientus padidinti iki vidutinių. Šiandien profsąjungos jau kalba apie maksimalius koeficientus“, – sako R. Vaitkus.

Švietimo ir mokslo ministerija siūlo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. mažiausius pedagogų atlyginimų koeficientus padidinti iki vidutinių, padidinant mokytojų atlyginimus 1,5 proc., ikimokyklinio ugdymo pedagogų – 5 proc., tam skiriant 5 mln. valstybės biudžeto lėšų ir taip iš dalies panaikinant darbo užmokesčio koeficientų „žirkles“. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai siekia, kad minimalūs darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai būtų padidinti iki maksimalios ribos, o tai pareikalautų beveik keturis kartus daugiau valstybės biudžeto lėšų, negu šiuo metu gali tam skirti Švietimo ir mokslo ministerija. Anot R. Vaitkaus, norint įgyvendinti šį pedagogų profesinių sąjungų reikalavimą, tektų keisti šių metų biudžeto nuostatas Seime.

Šiandien vykusiame susitikime su pedagogų profsąjungų vadovais buvo patvirtinti penktadienį pasiekti sutarimai dėl bendrojo ugdymo mokyklų vadovų darbo užmokesčio, taip pat dėl mokytojų etatinio darbo apmokėjimo sistemos įvedimo. Numatyta galimybė bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Prie švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientų didinimo klausimo susitarta sugrįžti trečiadienį. Tada ir būtų pasirašytas susitarimas dėl Lietuvos švietimo srities profesinių sąjungų paskelbto streiko atidėjimo

Vyriausybės pirmasis vicekancleris R. Vaitkus pažymėjo, kad labai svarbu nenutraukti ugdymo proceso bendrojo ugdymo mokyklose, pirmiausia būtina paisyti vaikų interesų, o kylančias problemas visada galima išspręsti prie derybų stalo, geranoriškai ieškant kompromiso.