Drausmingiausi žemaičiai – Telšių apskrityje neaptikta nei vienos savavališkos statybos

119

statyba3Šalyje sumažėjo, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, savavališkos statybos atvejų. Tai matyti palyginus 2014 m. ir 2015 m. pirmųjų pusmečių statistiką.

Per šių metų pusmetį statybos valstybinės priežiūros inspektoriai nustatė 213, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį -240 savavališkos statybos atvejų. Savivalės sumažėjo šešiose iš dešimties šalies apskričių. Drausmingiausi žemaičiai – Žemaitijoje savavališkų statybų aptikta net trečdaliu mažiau, o Telšių apskrityje nenustatyta nei vieno atvejo, kai statoma be privalomų statybą leidžiančių dokumentų (SLD).

Daugiausia be šių dokumentų ar juos turint, bet pažeidžiant esminius projekto sprendinius, statomų statinių šiemet, kaip ir kasmet, išaiškinta didžiausioje – Vilniaus – apskrityje. Jie sudaro kone 40 proc. visų šalyje užfiksuotų savavališkų statybų atvejų.

Šiemet daugiausia savavališkos statybos aktų surašyta dėl neypatingų statinių – apie 44 proc. Tačiau rizikuojama savavališkai statyti ar remontuoti ir ypatingus statinius (jiems priskiriami pastatai, kurie yra aukštesni kaip 20 m ar kurių bendrasis plotas didesnis kaip 2 tūkst. kv. metrų). Tokių atvejų šiemet padaugėjo – tai daugiausia pastato išvaizdą keičiantys remonto darbai, kuriems atlikti privalomas SLD.

Aplinkos ministerija primena daugiabučių namų gyventojams, kad įstiklinti balkoną, keisti ar įrengti naujus fasado elementus, įrengti stoglangius, užtaisyti angas pastato fasade, keisti šlaitinio stogo dangą, ant fasado ar stogo tvirtinti įvairią įrangą, inžinerines sistemas bei konstrukcijas ar kitaip keisti pastato išorę galima tik pritarus savivaldybės architektui. Statybos techninis reglamento „Statybą leidžiantys dokumentai” reikalavimas gauti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui ar kapitalinio remonto projektui (kai kartu pertvarkomos ir statinio laikančiosios konstrukcijos) taikomas mieste remontuojamiems daugiabučiams ir visuomeniniams pastatams, kai keičiama jų išvaizda.

Už savavališką neypatingo statinio paprastąjį remontą gali būti skirta nuo 57 iki 144 eurų bauda, už ypatingo – nuo 289 iki 579 eurų, už kapitalinį remontą – atitinkamai nuo 289 iki 579 eurų ir nuo 1158 iki 2316 eurų. Savavališkai statantis naują ypatingą statinį saugomoje teritorijoje ar jau kartą baustas už tokius pačius pažeidimus statytojas gali sulaukti ir 10 tūkstančių eurų viršijančios baudos.


Visuomenės informavimo skyrius