Nedarbo lygis šalyje siekė 14,5 procento

102
imagesPirmąjį šių metų ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 14,5 procento ir buvo 0,6 procentinio punkto didesnis nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį šalyje buvo 230,9 tūkst. bedarbių, t. y. 8,8 tūkst. (4 proc.) daugiau nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį.
Vyrų nedarbo lygis pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 16,5, moterų – 12,4 procento. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, vyrų nedarbo lygis padidėjo 1,1 procentinio punkto, moterų – išliko nepakitęs. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį bedarbių vyrų buvo 130,8 tūkst., moterų – 100,1 tūkst.
Ilgalaikio nedarbo lygis pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 7,3 procento ir buvo 0,2 procentinio punkto didesnis nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį. Ilgalaikių bedarbių buvo 116,5 tūkst., arba kas antras (50,5 proc.) bedarbis, tai 2,2 tūkst. (1,9 proc.) daugiau nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį.
 
Šalies ūkyje dirbo 1 mln. 366 tūkst. gyventojų
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį šalyje dirbo 1 mln. 366 tūkst. gyventojų, jų skaičius, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, sumažėjo 13,2 tūkst. (1 proc.). Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius labiausiai sumažėjo prekyboje (11,1 tūkst.) ir statyboje (9,6 tūkst.).
Šalies ūkyje pirmąjį 2012 m. ketvirtį dirbo 659,9 tūkst. vyrų ir 706 tūkst. moterų. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, dirbančių vyrų sumažėjo 17,1 tūkst., moterų – 3,8 tūkst. padidėjo.
Devyni iš dešimties (90 proc.) užimtų gyventojų pirmąjį 2012 m. ketvirtį dirbo visą darbo dienos ar savaitės laiką. Vyrai dažniau nei moterys dirbo visą darbo dienos ar savaitės laiką – atitinkamai 92,5 ir 87,7 procento.
15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 61,2 procento, per ketvirtį jis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. 15–64 metų amžiaus vyrų užimtumo lygis sudarė 61 procentą, moterų – 61,3 procento. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, vyrų užimtumo lygis sumažėjo 1,4, moterų – 0,5 procentinio punkto padidėjo.
Pagyvenusių (55–64 metų amžiaus) gyventojų užimtumo lygis pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 51,1 procento ir buvo 0,1 procentinio punkto mažesnis nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį.
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį šalyje buvo 1 mln. 122 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, tai yra 11,1 tūkst. (1 proc.) mažiau nei ketvirtąjį 2011 m. ketvirtį.
Jaunimo nedarbo lygis sumažėjo 3,3 procentinio punkto
Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis šalyje pirmąjį 2012 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, sumažėjo 3,3 procentinio punkto ir siekė 28,7 procento.
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 35,9 tūkst. ir, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, jų skaičius sumažėjo 6,3 tūkst. (14,9 proc.). Pirmąjį 2012 m. ketvirtį kas tryliktas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo bedarbis.
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį šalies ūkyje dirbo 88,9 tūkst. 15–24 metų amžiaus gyventojų, jų skaičius, palyginti su ketvirtuoju 2011 m. ketvirčiu, sumažėjo 0,9 tūkst. Visą darbo dienos ar savaitės laiką dirbo 83 procentai 15–24 metų amžiaus užimtų gyventojų.
Jaunimo užimtumo lygis pirmąjį 2012 m. ketvirtį sudarė 19,8 procento, per ketvirtį jis padidėjo 0,4 procentinio punkto. Pirmąjį 2012 m. ketvirtį kas penktas 15–24 metų amžiaus asmuo buvo užimtasis.
Pirmąjį 2012 m. ketvirtį 324,9 tūkst., arba 72,2 procento, 15–24 metų amžiaus gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs. Iš jų 92,4 procento mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo lavinimo mokykloje.
 

 Statistikos departamento informacija


Kretingos.info