Nuo šiandien studentai gali pasirašyti paskolų sutartis

94

studentai

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad jau nuo šiandien studentai gali pasirašyti valstybės remiamų paskolų sutartis su bankais. Studentai, kurie buvo pateikę prašymus valstybės remiamai ar valstybės paskolai gauti, prisijungę prie savo anketos fondo interneto svetainėje www.vsf.lt gali sužinoti, ar jiems yra skirta paskola.

 

Patikrinus studentų pateiktus duomenis buvo atrinktos 7 122 studentų paraiškos valstybės remiamoms paskoloms gauti. Prašoma suma viršija 36 mln. litų. Dar 3 studentai turi galimybę sudaryti valstybės paskolos sutartį studijų įmokai gauti. Valstybės paskolų poreikis siekia 1 560 litų.

 

Ne visi prašymai skirti paskolas buvo patenkinti. „Kaip visada, paskolų prašė asmenys, kurie net nėra studentai, – sakė Kristina Novickienė, Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja. – Žinoma, pastarųjų prašymai tikrai nebuvo patenkinti“.

 

Iš viso apie 6 proc. paraiškų nebuvo patenkinta, nes jų prašantys studentai nevykdė įsipareigojimo laiku mokėti įmokas pagal anksčiau sudarytas paskolų sutartis, buvo akademinėse atostogose, atsisakė paskolos arba neturėjo teisės gauti atitinkamos rūšies paskolos.

 

Dėl valstybės remiamų paskolų gavimo studentai turės kreiptis į vieną iš pasirinktų bankų: „Swedbank“ AB, DNB bankas, AB Ūkio bankas, Šiaulių bankas. Studentai gali kreiptis į bet kurį iš šių bankų, nepriklausomai nuo to, kuriame banke jie ėmė paskolas anksčiau. Bankų sąlygos paskelbtos fondo tinklalapyje internete www.vsf.lt. Valstybės remiamų paskolų sutartis studentai galės pasirašyti nuo 2012 m. spalio 18 d. iki 2012 m. lapkričio 15 d. Paskolas galima imti litais arba eurais su kintama palūkanų norma (trijų mėnesių VILIBOR ar EURIBOR pridedant maržą).

 

Studentas, eidamas į banką, su savimi privalo turėti asmens dokumentą. Jei į banką negali kreiptis pats studentas, tai gali padaryti jo įgaliotas asmuo pateikdamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

 

Paskolų sutartys bus pasirašomos ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo dokumentų pateikimo bankui. Bankas turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti valstybės remiamos paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Pasirašius valstybės remiamos paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis bus išmokėta per tris darbo dienas.

 

Valstybės paskolos sutartis studentai gali pasirašyti iki lapkričio 15 d. nustatytu laiku atvykę į fondą. Sutarčių pasirašymo grafikas paskelbtas fondo tinklalapyje internete www.vsf.lt. Atvykdami pasirašyti sutarčių studentai privalo turėti asmens dokumentą. Jeigu sutartį už studentą norės pasirašyti kitas asmuo, jis privalo turėti patvirtintą įgaliojimą. Studijų įmokos universitetus pasieks per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo.

 

Apie Valstybinį studijų fondą:

Valstybinis studijų fondas yra valstybės biudžetinė įstaiga, administruojanti finansinę paramą studentams. Savo veiklą Fondas pradėjo 1993 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei įsteigus Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą. Patvirtinus naujus nuostatus, keitėsi Fondo funkcijos. Valstybinis studijų fondas nuo 2010 m. sausio 1 d. nebevykdo funkcijų, susijusių su paramos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektams teikimu, tačiau įgijo naujų funkcijų, susijusių su finansine parama studentams.

 

Kretingos.info