Pacientų atstovai aptars klausimus su sveikatos apsaugos ministru

100
Pacientų organizacijų atstovai aptars opiausius klausimus su sveikatos apsaugos ministru.

Balandžio 3 d. suplanuotame susitikime su LR sveikatos apsaugos ministru p. Aurelijumi Veryga, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba sieks aptarti svarbius Lietuvos pacientų bendruomenei klausimus, tarp kurių – vaistų kompensavimo politikos pokyčiai, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas ir efektyvesnis pagrindinės Lietuvos pacientams atstovaujančios organizacijos įtraukimas, formuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos politiką.

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė pastebi, kad paskutiniu metu Lietuvoje susiformavo ydinga situacija – steigiasi vis naujos pacientų interesų gynimu prisidengiančios organizacijos, kurių pagrindinė užduotis yra ne pacientų, o įvairių kitų grupių – pirmiausiai stambiųjų tarptautinių vaistų gamintojų, interesų lobizmas.

„Mūsų efektyvią veiklą smarkiai apsunkina jau ne pirmus metus Lietuvoje daug sumaišties keliančios įvairios fiktyvios ar pusiau fiktyvios pacientų organizacijos, kurių įsteigimas ypač suaktyvėjo 2013 m. Šiose organizacijose buriasi įvairūs lobistai, farmacinių kompanijų, įvairių grupuočių, įtakojančių sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sprendimus, atstovai.

Šiandien kaip niekada anksčiau matome stiprų potencialą permainoms ir tikime, kad naujasis ministras p. Aurelijus Veryga sudarys geresnes sąlygas atstovauti Lietuvos pacientams, dalyvaujant ir formuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos politiką“, – sakė Vida Augustinienė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos (LPOAT) pirmininkė.

Pasak V. Augustinienės, prisisteigusi galybė fiktyvių asociacijų ir pacientų organizacijų tėra įvairūs fondai ir viešosios įstaigos ar vieno asmens organizacijos, kurioms mažiausiai rūpi sergantys žmonės; jie, prisidengę sergančiųjų vardu, siekia asmeninių ar korporacinių tikslų ir naudos, visokeriopai stengiasi įtakoti SAM sprendimus ir trukdo normaliam tradicinių pacientų organizacijų darbui.

„Šis susitikimas su sveikatos apsaugos ministru gali tapti geru ženklu 1-am milijonui įvairiomis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančių pacientų Lietuvoje, kurių interesams atstovauja mūsų organizacija. Labai tikime naujuoju sveikatos apsaugos ministru ir tikimės, kad ministerija pagaliau turi visas sąlygas tapti nešališka įtraukiant tikrųjų pacientų organizacijų atstovus į sveikatos apsaugos politikos formavimą“, – pridūrė LPOAT pirmininkė.

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos susitikimas su LR sveikatos apsaugos ministru p. Aurelijumi Veryga įvyks 2017 m. balandžio 3 d. 13 val.

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba – nepriklausoma, savanoriškais pagrindais veikianti pacientams atstovaujanti organizacija. LPOAT veiklos tikslas – siekti, kad sveikatos apsaugos politika būtų orientuota į pacientą, būtų sudaryta lygiateisė galimybė kiekvienam pacientui laiku sužinoti patikimą, faktinę ligos diagnozę, gauti kokybišką efektyvų individualiai geriausiai tinkamą gydymą, nepaisant piliečio gyvenamosios vietos, socialinės padėties ar pajamų.

2002 m. įsteigta Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba vienija 28 įvairiomis sunkiomis ligomis sergančiųjų asociacijas. Per 20 tūkst. jų narių šiandien atstovauja daugiau nei 1 milijonui įvairiomis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų interesams.

LPOAT yra Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso ir Europos pacientų forumo narė.