Patalpų oro temperatūra vaikų ugdymo įstaigose

113

Atėjus šaltajam metų laikotarpiui, daugiau laiko praleidžiame patalpose. Tam, kad vaikai ugdymo įstaigose jaustųsi komfortiškai, turi būti užtikrinama tinkama patalpų oro temperatūra. Oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo vaikų grupių žaidimų patalpoje/erdvėje, priėmimo – nusirengimo ir sveikatos kabinete turi būti 20 – 23 °C, miegamajame, jei įrengtas atskirai nuo žaidimų patalpos/erdvės – 18 – 22 °C, tualeto – prausyklos patalpoje 19 – 23 °C, vaikų kūno kultūrai, muzikos užsiėmimams skirtose salėse 18 – 20 °C, patalpose, kur įrengtos kompiuterizuotos vietos vaikams 20 – 22 °C, koridoriuose ir laiptinėse 18 – 21 °C. Vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, žaidimų patalpose/erdvėse, o taip pat vaikų iki vienerių metų amžiaus grupių patalpose šaltuoju metų laikotarpiu temperatūra turi būti 21–23 °C.

Bendrojo lavinimo mokyklų mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu turi būti ne žemesnė kaip 18 °C, sporto salėje – ne žemesnė kaip 15 °C, persirengimo kambariuose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C. Vaikams ugdymo įstaigose turi būti užtikrintos optimalios mikroklimato parametrų vertės (oro temperatūra, santykinė oro drėgmė bei oro judėjimo greitis ). Tam, kad vaikai būtų ugdomi tinkamose sąlygose, tėveliai ir/ar pedagogai neturėtų likti abejingais, o turint pagrįstos informacijos apie teikiamas nesaugias ugdymo paslaugas, prašome informuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentą telefonu 8 (343) 53332 arba elektroniniu paštu: marijampole@nvsc.lt.

Brigita Kamorūnaitė
Marijampolės departamento
visuomenės sveikatos saugos kontrolės
skyriaus vyriausioji specialistė