Pritarta Konstitucijos pataisoms, įteisinančioms tiesioginius merų rinkimus

95

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas Krikščionių partijos frakcijos narys Vytautas Kurpuvesas pateikė 100 Seimo narių parašais paremtą penkių Konstitucijos straipsnių pataisų projektą Nr. XIP-1811(2), kuriuo siūloma įteisinti tiesioginius merų rinkimus.

“Mes manome, taip pat ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, jog savivaldybių merų tiesioginių rinkimų klausimas išlieka aktualus. Jo aktualumą patvirtina ir praėję savivaldybių tarybų rinkimai ir valdžios formavimo procesai savivaldybėse. Siūlome konstituciškai įtvirtinti tiesioginius savivaldybių merų rinkimus. Tuo pačiu mes manome, kad, jeigu šis svarbus pareigūnas bus renkamas tiesiogiai, yra prasmė persvarstyti ir permąstyti jo teisinį statusą. Dėl to mes siūlome, kad savivaldybės meras taptų vykdomosios valdžios atstovu ir taptų visos savivaldybės vadovu”, – pristatydamas projektą sakė V. Kurpuvesas

Projektu siūloma papildyti Konstitucijos 119 straipsnį, numatant, kad meras yra ne savivaldybės tarybos narys, bet savivaldybės vykdomoji institucija, savivaldybės vadovas, atskaitingas administracinio vieneto gyventojams ir savivaldybės tarybai.

119 straipsnyje siūloma įtvirtinti nuostatą, kad merus, kaip ir savivaldybių tarybų narius rinktų Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto (savivaldybės) gyventojai remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

Teikiamu projektu taip pat siūloma papildyti Konstitucijos 123 straipsnį, išplečiant Vyriausybės skiriamų atstovų kompetenciją. Siūloma nustatyti galimybę įstatymu pavesti Vyriausybės skiriamam atstovui vykdyti ne tik savivaldybių priežiūros, bet ir kitas valstybinio valdymo funkcijas, prižiūrėti įstatymų ir Vyriausybės sprendimų vykdymą. “Tokios nuostatos leistų racionaliau organizuoti valdymą valstybės teritorijos administraciniuose vienetuose. Ši nuostata tampa neišvengiama ir ypač aktuali atsisakius apskričių viršininkų administracijų”.

Kiti įstatymo projekto straipsniai susiję su įstatymo projekto 2 straipsnio nuostatų dėl mero institucijos nustatymo ir mero tiesioginių rinkimų įteisinimo įgyvendinimu.

Projektui po pateikimo pritarė 71, prieš balsavo 2, susilaikė 16 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gruodžio 15 d.

Seimo statute įtvirtinta, kad įstatymų dėl Konstitucijos keitimo projektai svarstomi ir dėl jų balsuojama Seime du kartus, o tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Tokie įstatymai laikomi priimtais, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių ir jei abu kartus balsuoti buvo teikiamas tas pats pataisos tekstas. Nepriimta Konstitucijos pataisa Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama ne anksčiau kaip po metų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretingos.info