Aukštosiose mokyklose trūksta informacijos būsimiems studentams

124

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) bei Lietuvos
moksleivių parlamentu (LMP), reaguodami į studentų ir moksleivių atsiliepimus dėl aukštųjų mokyklų
teikiamos informacijos, pabrėžia, jog remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, dažnu atveju duomenys
esamiems ir būsimiems studentams yra pateikiami ne visada pakankami ir kokybiški.

,,Iki šiol kai kurios aukštosios mokyklos savo internetiniuose tinklapiuose nėra pateikusios net
pagrindinės informacijos, reikalingos stojantiesiems. Todėl esami ir būsimi studentai negali susipažinti
su aktualiausiais studijų dokumentais ar teikiamomis perspektyvomis. Ši tema itin svarbi šiuo metu,
kai prasideda studijų mugės, rengiamos atvirų durų dienos, susitikimai su moksleiviais.“ – sako LSAS
prezidentas Vilius Morkūnas.

Dėl šios priežasties Lietuvos studentų atstovybių sąjunga su Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos
moksleivių parlamentu kreipėsi į LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei aukštąsias mokyklas pateikdami
savo siūlymus esamai situacijai spręsti.

LSAS pabrėžia, kad tęsiant Lietuvos aukštojo mokslo pertvarką, yra būtinas sistemingas požiūris į
tikslingos informacijos pateikimą ir jos prieinamumą esamiems bei būsimiems studentams. Tokiu būdu
užtikrinant ir tinkamą būsimų studentų pasirinkimą pagal jų sukauptus gebėjimus.

Jaunimo organizacijos primena, jog remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymo 41 str. 2 dalimi, aukštoji
mokykla turi nuolat interneto tinklalapyje ir kitais būdais viešai skelbti tikslią kiekybinę ir kokybinę
informaciją apie studijų programas, suteikiamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, mokslo (meno) veiklą,
įsivertinimo rezultatus, studentų, absolventų ir kitų suinteresuotų šalių nuomonę apie studijų kokybę,
pripažintų institucijų atliktus aukštosios mokyklos veiklos vertinimus, absolventų karjeros rodiklius.

LSAS, LMS ir LMP siūlymus dėl tinkamo moksleivių ir studentų informavimo galima rasti www.lsas.lt,
skiltyje ,,Dokumentai“.

LSAS informacija.

Kretingos.info