Žemaičių organizacijų atstovų suvažiavimas

124

2012 m. gegužės 12-ąją Palangoje įvyko Pasaulio Žemaičių sueiga. Aptarta, kad Lietuvos Respublikos santvarkoje valstybės vadovai visiškai neorganizuoja nei Lietuvių, nei Žemaičių tikrosios istorijos išsiaiškinimo ir paskelbimo. Pasak kalbotyrininkų seniausia Europoje pripažinta mūsų kalba. Tačiau respublikos valstybės vadovai neužtikrina jos išsaugojimo ir apgynimo nuo tarptautinių svetimybių, išsaugojimo kaip raktinės pasaulio kultūrų senovės kalbos, padedančios ir kitoms tautoms bei mokslui suvokti pasaulio vystymosi raidą, o tai atitiktų UNESCO organizacijos pasaulio kultūros paveldo tikslus, todėl Žemaičiai netekę kantrybės ir suprasdami, kad respublikos santvarka savo galimybėmis nebepajėgi veikti savo žmonių esminių tikslų naudai „Būkime vieningi“ pakvietimu susirinko į sueigą.

Aptarta, kad Lietuvos valstybės politikai skiria daugybę pinigų svaigimų, pramogų, sporto ir žaidimų, dainavimų, šokimų, jaunimo mainų ir paruošimo emigracijai, ruošimo imigrantų invazijai, o vietinės reikšmės neesminių dalykų, Lietuvos vardo garsinimui šalyse, iš kurių gali plūstelti emigrantai, tačiau įstatymais neužkerta galimybių užsienio kalbų plėtimu naikinti vietinių senbuvių kalbas. Nepanaudoja galimybės senbuvių kalbą išsaugoti įregistruojant ją UNESKO organizacijoje, kad išsaugotų kaip pasaulio kultūros paveldą saugomą tarptautinėmis konvencijomis. Suvokiama, kad kokiais žodžiais kalbama, tokiais žodžiais ir galvojama. Kai įdiegiami sunkiai suvokiamos prasmės tarptautiniai žodžiai ir užsieniniai beprasmiai pavadinimai jų pagrindu kuriami ir sunkiai suvokiamos prasmės sumanymai.

Tarptautinės darbininkijos susikalbėjimo tikslams anglų kalbos neišraiškingumo kokybė aiškiai per prasta suprantantiems žemaitiškai ir lietuviškai. Siekiant, kad politikai, valstybės tarnautojai ir kiti žmonės galvotų protingiau, būtina atstatyti ir ateičiai išsaugoti žynių sukurtas lietuvių ir žemaičių kalbas, susijusias su vietinių žmonių prigimtinėmis savybėmis, visatos ir gamtos veiksmų pavadinimais ir ypatingai išraiškingas.

Aptarta, kad visose šalyse vietinių tautų senbuviai ir jų palikuonys geriausiai prisitaikę gyventi tomis gamtinėmis aplinkybėmis. Jie geriausiai suvokia toje vietoje veikiančias gamtines sąlygas, supranta vietinius gyvūnus, žino augalų savybes, geriausiai pajėgūs globoti naujuosius atėjūnus arba juos atgrasyti nuo toje vietovėje apsigyvenimo ir išnykimo. Dėl skirtingų savybių, skirtingų įsitikinimų ir skirtingų tikslų tautų sugretinimas didina tarpusavio pavojus. Istoriškai akivaizdu, kad tikslinga išvengti galimybių ateityje kam nors ir vėl sukurstyti skirtingų tautų tarpusavio nesutarimus, rungimąsi ir kovas, o gal ir vėl tarpusavio žudynes – tai liudija atėjūnų tautų šimtai masinių kapaviečių – vokiečių, švedų, prancūzų, rusų, žydų ir kitų. Todėl būtina išsaugoti senbuvių kultūrą ir žmones kaip vietinio patyrimo, aplinkos suvokimo bei tūkstantmečiais sukaupto paveldo išsaugotojus.

NUTARTA – kadangi esamoje respublikos santvarkoje trūksta įstaigos pakankamai pajėgios įgyvendinti aptartus tikslus, be to, dvasininkija veikia nesusijusiais su valstybės tikslais, tikslinga pagerinti valstybės valdymą galingesniu politiniu, teisiniu ir dvasiniu instrumentu negu prezidentai, seimas ir vyriausybė. Todėl tikslinga teisėtai neprievartiniu būdu savanoriškai su aktyviausiai valstybės labui veikiančių žmonių pagalba, atstatyti Lietuvos Karalystę su šiuolaikiškai patobulinta Karaliaus įstaiga bei Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę – kaip panašių tikslų šalių sandraugą dėl Žemaičių ir kitų senbuvių tautų tikslų įgyvendinimo užtikrinimo platesne kaimynine apimtimi.

Sueigoje dalyvavo žemaičiai iš užsienio šalių atstovai ir vietinių organizacijų: „Žemaičių kultūros draugija“ ir jos skyriai iš Panevėžio, Skuodo, Kauno, Mažeikių, Kėdainių, „Kauno Žemaičių bendrija“, „Žemaitijos partija“, „Visuomeninė organizacija Žemaičių sąjunga“, „Klaipėdos romuva“, „Žemaičių krašto draugija“, „Kauno Žemaičių bendrija“, „Pagyvenusių žmonių bendrija“, VŠĮ “Žemaičių paveldas“, „Žemaičių partija“, „Palangos Žemaičių kultūros draugija“, „Žemaičių alka“, „Aisčiai“, , Palangos miesto vicemeras Saulius Simė, Klaipėdos miesto tarybos narys Vytautas Lupeika, rašytoja- istorikė Inga Baranauskienė, bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai Milvydas Juškauskas, Vaidas Lekstutis, Violeta Sirvydytė, Vaidas Želvys ir kt. valstybės veiklai neabejingi žmonės.

Sueigos dalyviai Palangoje, Basanavičiaus g. nuolatinai iškėlė didžiulę Žemaitijos vėliavą, kaip ženklą, kad Lietuvos nelaimėse nepaliks, valdymo santvarką pagerinti padės.

Kretingos.info