Geležinkelio triukšmą vertins atskirai

124

gelezinkelis3Kretingos rajono savivaldybės taryba numatė dešimtį aplinkos triukšmui jautrių rajono teritorijų, kuriose 2012-2014 metais bus atliekami akustiniai tyrimai. Nustačius, kad triukšmas viršija didžiausią leistiną normą arba yra arti jos, teritorijos bus skelbiamos triukšmo prevencijos zonomis, o triukšmo kėlėjai – drausminami.

Į triukšmui jautrių vietų stebėsenos trejų metų programą pateko šalia magistralinio kelio esančios Kretingos gydymo įstaigos – ligoninė ir pirminės sveikatos priežiūros centras, netoli šio kelio įsikūrusi Katalikiškoji palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė Kartenoje, Kretingos Marijono Daujoto ir Vydmantų vidurinės mokyklos, šalia judrių kelių ir gatvių esančios mokyklos – Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė, Salantų gimnazija, Melioratorių gatvės Kretingoje 79 numeriu pažymėtas daugiabutis namas, geležinkelio keliamo triukšmo veikiama Simono Daukanto pagrindinė mokykla Kretingoje. Akustiniam triukšmui numatytose vietose išmatuoti bus skiriamos Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei Savivaldybės biudžeto lėšos: 2012 m. – 1 tūkst. 745 Lt, 2013 m. – 2 tūkst. Lt ir 2014 m. – 2 tūkst. Lt.

Savivaldybės tarybos narys Antanas Puodys norėjo, kad į triukšmo prevencijos programą būtų įtraukta Kretingos miesto Klaipėdos gatvė. Šioje gatvėje gyvenantis politikas Savivaldybės tarybos posėdyje kolegoms skundėsi: „Prieš Bajorų pervažą, po avarijos, garvežiai taip signalizuoja, kad čia gyvenantys šokinėja iš lovų“. Programą Savivaldybės tarybai pateikusi Savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Vanda Verbutienė siūlė Klaipėdos gatvės suminį triukšmo lygį nustatyti, kuomet ši gatvė bus baigta remontuoti. „Dėl geležinkelio keliamo triukšmo galime užsakyti papildomą tyrimą“, – pasiūlė V. Verbutienė. Tarybos nariai jos siūlymui pritarė. Paaiškėjo, jog A. Puodys yra ne vienintelis tarybos narys, įsitikinęs, kad traukinių keliamas triukšmas kenkia kretingiškių sveikatai. Jo kolega Povilas Turauskis prisipažino, jog viešint Kretingsodyje pas dukterį ir likus nakvoti šaižūs garvežių švilpukų garsai jam irgi neleido užmigti.

Tarybos narys Jonas Drungilas susirūpino, ar Savivaldybės salė, kurioje posėdžiauja taryba, taip pat nėra per daug triukšminga. „Ko gero higienos normų neatitiktų“, – pripažino V. Verbutienė.

Pirmą ir paskutinį kartą triukšmas Kretingos rajono savivaldybės parinktose teritorijose buvo matuojamas 2009 metais. V.Verbutienė patvirtino, jog tąsyk higienos normas viršijančio triukšmo lygio nenustatyta. Paklausta, kodėl nei 2010, nei 2011 metais šių tyrimų nebuvo, V. Verbutienė aiškino, jog niekas nesiskundė dėl per didelio triukšmo.

Tarybos nariams pasidomėjus, kas gali priversti sumažinti triukšmą, kuris viršija nustatytas ribas ir kenkia žmogaus sveikatai, skyriaus vedėja sakė, jog tą padaryti turėtų neleistino triukšmo kėlėjai, gavę Savivaldybės reikalavimą.


Kretingos.info