Gyventojai pirmą kartą mobiliaisiais telefonais perspėti apie škvalą

110

mob tel

Pirmą kartą Lietuvos gyventojai, naudojant Gyventojų perspėjimo informavimo sistemą, įspėti apie galintį kilti škvalą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas apie jį išsiuntė pranešimus į jų mobiliuosius telefonus.,,Departamentas dėjo daug pastangų, kad Lietuvoje atsirastų šiuolaikiška ir efektyvi gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, kuri užtikrintų jų perspėjimą nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena mieste ar kaime, yra kelionėje ar namuose, darbo ar poilsio vietoje“,– teigia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Jūris Targonskas.

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendino projektą ,,Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos sukūrimas“. Šis projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“.

 

Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojantis viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūra, sistemos paskirtis yra ekstremaliųjų situacijų ar jų grėsmės atvejais teikti Lietuvos gyventojams ir užsienio valstybių piliečiams, esantiems Lietuvos teritorijoje, perspėjimo ir informavimo paslaugas mobiliaisiais telefonais pagal korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją.

 

Korinio transliavimo technologijos paskirtis – perduoti informacinius pranešimus pasirinktoje viešojo judriojo telefono ryšio tinklo teritorijoje. Priešingai nei perduodant trumpąsias žinutes (SMS), korinio transliavimo pranešimams nereikalinga abonentų paieška ir identifikavimas, t. y. pranešimai perduodami vienu metu visiems pasirinktoje teritorijoje esantiems ir savo mobiliajame telefone korinio transliavimo funkciją aktyvinusiems gyventojams, neatsižvelgiant į gyventojų skaičių ir neapkraunant viešojo judriojo ryšio tinklų.

 

Šiuo metu paslauga įdiegta visų Lietuvos viešojo judriojo telefono ryšio operatorių antrosios kartos (2G) GSM tinkluose. UAB „Omnitel“ savo klientams teikia galimybę pranešimus priimti ir trečiosios kartos (3G) UMTS tinklais, jei telefono aparatas yra tam pritaikytas.

 

Gyventojų, negavusių pranešimų apie galimą škvalą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prašo nusistatyti savo mobiliuosius telefonus. Kaip juos aktyvuoti, kad jie gautų informaciją apie galimas nelaimes, galima rasti departamento tinklalapyje www.vpgt.lt.

 

Kretingos.info