Gyventojai skundžiasi dėl patalpose esančios per aukštos temperatūros

108

Ne visi namuose turi galimybę įsirengti kondicionierius, todėl susiplanuoja daugiau laiko praleisti patalpose, kuriose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai. Lietuvoje įsivyravus karščiams Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Panevėžio departamentas sulaukia gyventojų skambučių dėl lankytojams skirtose visuomeninėse patalpose esančios per aukštos temperatūros.

Patalpų mikroklimatą reglamentuoja higienos norma

Siekiant išvengti karščio sukeliamų pavojų žmonių sveikatai, uždaros patalpos turėtų būti tinkamai kondicionuojamos, vėdinamos. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (HN 42:2009) nustato gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų (viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ar religinės paskirties patalpos, skirtos lankytojams, išskyrus tas patalpas, kuriose dėl naudojamų technologijų reikalavimų ir specifinės veiklos nėra galimybės užtikrinti normuojamų mikroklimato parametrų) mikroklimato parametrų ribines vertes.

Šiltuoju metų laikotarpiu temperatūra turi būti 18-28 °C šilumos

HN 42:2009 yra nustatyta, kad gyvenamosiose patalpose ir lankytojams skirtose visuomeninėse patalpose oro temperatūra šiltuoju metų laikotarpiu turėtų būti 18-28 °C šilumos, santykinė oro drėgmė – 35-65 proc., oro judėjimo greitis – 0,15-0,25 m/s. Visus šiuos parametrus galima reguliuoti oro kondicionieriais, kurie turėtų būti įrengti atokiau nuo patalpoje dirbančių žmonių ir sureguliuoti taip, kad oro srovė nebūtų pučiama tiesiai į juos.

Kur kreiptis?

Dėl gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimato parametrų ribinių verčių neatitikimo galima kreiptis į NVSC (Kalvarijų g. 153, Vilnius), taip pat į NVSC Panevėžio departamentą (Respublikos g. 13, Panevėžys) ir kitus NVSC departamentus, esančius visoje Lietuvoje.

Daiva Žalgevičienė
Panevėžio departamento
Vidaus administravimo skyriaus vedėja