Keičiasi Šilumos kainų nustatymo metodika

116

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), atsižvelgdama į Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą – kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai, įsigijimas buvo vykdomas ne per gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos įmonės gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios vidutinės gamtinių dujų biržos kainos, pakeitė Šilumos kainų nustatymo metodiką (2009 m. liepos 8 d. redakcija)ir (2018 vasario 28 d. redakcija).

Esminiai pakeitimai:

  • tais atvejais, kai kuro, naudojamo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybai įsigijimas buvo vykdomas ne per gamtinių dujų biržą, pagrįstomis sąnaudomis pripažįstama ir į šilumos ir (ar) karšto vandens kainos kintamąją dedamąją gali būti įtraukiamos gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos, neviršijančios 105 proc. vidutinės gamtinių dujų biržos kainos;
  • numatyta, kad ūkio subjektams dujas įsigyjant gamtinių dujų biržoje, gamtinių dujų įsigijimo kaina nėra ribojama;
  • gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos įvertinamos apskaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją, t. y. laikomos pagrįstomis sąnaudomis;
  • nustatant praėjusiais kalendoriniais metais ūkio subjekto faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama, ar biržoje buvo įsigytas teisės aktuose numatytas gamtinių dujų kiekis;
  • tais atvejais, kai gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo gamtinių dujų kiekio ar jo dalies, nėra taikomas sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą ribojimas pagal vidutinę gamtinių dujų biržos kainą.
  • Pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija