Kodėl lengvi dujų balionai?

123

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus (toliau – LMI) darbuotojai 2018 m. III ketvirtį pagal LMI darbo planą atlikta balionų, pripildytų suskystintomis naftos dujomis, teisinė metrologinė priežiūra. Ši tema į darbo planą įtraukta neatsitiktinai. Patikrinimai šioje srityje rodo, kad dujų kiekio pažeidimai nuolat kartojasi. Be to, gauname ir vartotojų nusiskundimų dėl įsigytų įtartinai lengvų balionų. Atlikus keleto metų patikrinimų rezultatų analizę, matyti, kad situacija nesikeičia.

Dujų balionais prekiaujama degalinėse, kur inspekcijos darbuotojai atlieka dujų kiekio (masės) balionuose patikrinimus. Taip pat gyventojai turi galimybę užsisakyti dujas į namus. Šią paslaugą dujų vartotojams teikia ne tik dujų fasuotojai, bet ir „tarpininkai“, užsiimantys dujų balionų išvežiojimo gyventojams verslu. Degalinėse atlikę dujų kiekio balionuose kontrolę atliekame patikrinimus ir pas fasuotojus. Tikriname Kauno ir kitose apskrityse esančių dujų fasuotojų sufasuotus dujų balionus. Patikrinimų protokolus išsiunčiame į LMI apskričių skyrius, kuriuose yra dujų fasuotojai.

Kauno apskrityje suskystintas naftos dujas į balionus fasuoja UAB „Deguva“ dujų pilstymo centras, AB „Suskystintos dujos“ Kauno skyriaus dujų pilstymo stotis, UAB „Tubus“, UAB „Dujų spektras“ suskystintų dujų pilstymo stotis, UAB „Jozita“ Raseinių padalinys.

Dažniausiai buityje naudojami 21 kg dujų balionai. Kiekvienas dujų balionas turi savo pasą – tai skarda aplink baliono čiaupą. Joje iškalti baliono gamybos metai, tuščio baliono masė, baliono patikros data ir kt. Ant baliono korpuso įmonė, sufasavusi dujas, privalo užklijuoti etiketę, kurioje nurodytas dujų vardinis kiekis (masė) ir dujų pildymo data. Dujų kiekį balione reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. liepos 18 d. įsakymu patvirtintas Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento taikymo sritį, aprašas. Pagal šį aprašą, kai produkto vardinis kiekis (masė) viršija 15 kg, leistina neigiama paklaida – 1 proc., t.y. 21 kg dujų balione dujų leistina neigiama paklaida ne daugiau 210 g.

Pateikiame keleto metų patikrinimų Kauno apskrityje rezultatus:

– 2015 m. prekyboje atlikta 15 suskystintų naftos dujų kiekio (masės) patikrinimų,

nustatyti 7 pažeidimai;

– 2016 m. prekyboje atlikta 12 suskystintų naftos dujų kiekio (masės) patikrinimų,

nustatyti 5 pažeidimai;

– 2017 m. prekyboje atlikta 10 suskystintų naftos dujų kiekio (masės) patikrinimų,

nustatyti 8 pažeidimai;

– 2018 m. prekyboje atlikta 8 suskystintų naftos dujų kiekio (masės) patikrinimai,

nustatyti 6 pažeidimai.

Pasitaiko atvejų, kad dujų trūksta net iki kelių kilogramų. Kur dingsta dujos? Dujų fasuotojai priežastis nurodo pačias įvairiausias. Krovimo metu „prasisuko“ čiaupas, „praleidžia“ tarpinė, „blogai sukalibruotos svarstyklės, kuriomis sveriami balionai“ arba atostogų metu dirbo nauji darbuotojai. Pasirodo, kad pateikti pirkėjui prekę (dujas), atitinkančią nustatytus reikalavimus, yra tiesiog neįveikiama problema. Nepadeda net „paskatinimai“ – baudos atsakingiems darbuotojams. Baudos sumokamos, o problemos nesibaigia. Patikrinimų metu ne kartą teko pastebėti, kad, sveriant balionus, jaučiasi dujų kvapas. Tai rodo, kad balionai techniškai netvarkingi. Kai kurių balionų pasuose sunkiai įskaitoma tuščio baliono masė.

Gyventojus, perkančius dujas balionuose, įspėjame būti atidžius. Ypač, kai užsisakote dujas į namus. Dujų balioną apžiūrėkite ir įsitikinkite, ar ant baliono yra etiketė, kurioje nurodytas dujų kiekis, dujų pildymo į balioną data ir įmonės, užpildžiusios dujas, pavadinimas bei pasidomėkite, kas pristatė dujų balioną. Visa ši informacija bus reikalinga, jeigu iškils įtarimų dėl dujų kiekio ar dėl baliono techninės būklės. Tada bus aišku, kam pareikšti pretenzijas. Kitą kartą perkant gal vertėtų rinktis labiau patikimą dujų tiekėją.

Dujų vartotojus pasiekė svarbi žinia, kad š.m. lapkričio 1 d. buityje naudojami senesni kaip 40 metų balionai turės būti utilizuojami. Bus utilizuoti ir tie dujų balionai, kurių žymenys neįskaitomi. Iki šiol dujų balionų naudojimo laikas nebuvo reglamentuojamas. Buityje naudojami dujų balionai bus tikrinami ne kas dešimt metų, kaip tai buvo daroma iki šiol, o kas penkerius metus. Gal tvarkos sugriežtinimas paskatins fasuojančių dujas įmonių atsakingus darbuotojus atkreipti dėmesį į minėtas problemas. Bent jau nebus galima dujų trūkumo balione „nurašyti“ techniškai netvarkingam balionui.

Eugenija Grigaitienė
Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus viršininkė