Kreditų garantijos – ne tik žemės ūkiui

126

lt-pinigai

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas praėjusiais metais suteikė 335 garantijas už 79 mln. Lt. Tai leido ūkio subjektams iš kredito įstaigų pasiskolinti daugiau nei 135 mln. Lt. Didžiausia dalis garantijų – 36 proc. viso garantijų portfelio – teko alternatyviems verslams kaimo vietovėse kurti ir plėtoti.

„Džiaugiamės, kad ūkininkai ir kaimo verslininkai įsitraukia į alternatyvią veiklą kaime ir mūsų bendrovės teikiamos garantijos prisideda prie šios veiklos plėtros, – pasakoja Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorė Danguolė Čukauskienė. – Alternatyviems verslams kaime plėtoti Fondas kasmet suteikia vis daugiau garantijų. Tai ypač atspindi praėjusių metų rezultatai: jei 2010 m. buvo suteiktos 25 garantijos už 10 mln. Lt, tai 2012 m. – 73 garantijos už 28 mln. Lt, t.y. garantijų skaičius per porą metų išaugo beveik 3 kartus.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas garantijas teikia tiek už žemės ūkio, tiek ir už kitų ūkio subjektų imamus kreditus. Garantijos gali būti teikiamos ne tik tradiciniam žemės ūkiui plėtoti, bet ir alternatyviems verslams kaime kurti ar juos modernizuoti – mėsos, pieno, grūdų ir kitų žemės ūkio produktų perdirbimui, įvairiausių paslaugų teikimui, kaimo turizmo ir poilsio paslaugoms plėtoti, alternatyvios energetikos, medienos apdirbimo ar miško ruošos bei kitiems projektams finansuoti.

„Nors garantijas galime teikti bet kokiam verslui kaimo vietovėje, tačiau reikia pažymėti, kad jos teikiamos tik už tuos kreditus, kurie yra skirti finansiniu požiūriu komerciškai pagrįstiems ir kredituotiniems projektams įgyvendinti“, – atkreipia dėmesį Fondo direktorė.

Ūkininkai bei kiti smulkūs ir vidutiniai kaimo verslininkai garantuotus kreditus gali gauti tiek investicijoms, tiek apyvartinėms lėšoms papildyti. Už imamus kreditus teikiama iki 70 proc. garantija (jauniesiems ūkininkams – iki 80 proc.), kurios terminas neribojamas, o kredito suma negali būti didesnė nei 4 mln. Lt. Imant kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, garantuojami tiek įprasti kreditai, tiek kredito linijos.

„Šių metų pradžia taip pat gausi alternatyviosios veiklos kaime projektų – jų gauname vis daugiau ir vis įvairesnių, – toliau analizuoja D.Čukauskienė. – Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, sudarant palankias sąlygas veiklos kaime įvairinimui, gyventojų pajamų ir užimtumo didinimui, yra vienas iš svarbesnių kaimo plėtros tikslų. Rinkoje vykstantys pokyčiai taip pat spaudžia kaimo gyventojus prie jų prisitaikyti įvairinant ūkinę veiklą. Prie visų šių tikslų prisitaiko ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondas.“

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo informacija

Kretingos.info