Kretingos rajono gyventojams – geresnė gyvenimo kokybė

107

UAB „Kretingos vandenys“ įgyvendina projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-076 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“, kuris finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, LR valstybės biudžeto ir Kretingos rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė daugiau kaip 19, 3 mln. Lt.


Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti šių paslaugų kokybę Kretingos rajono gyventojams, prisidedant prie aplinkos saugojimo nuo žalingo išleidžiamų nuotekų poveikio bei pagerinant gyventojų gyvenimo sąlygas.
Pirmieji projekto darbai numatyti Kartenoje ir Kūlupėnuose, kurių metu bus įgyvendinama rangos sutartis „Vandens gerinimo įrenginių statyba Kartenoje ir Kūlupėnuose“ su rangovu UAB „Santeka“ ir UAB“Eigesa“. Oficiali darbų pradžia – 2011 m. birželio 8 d. Numatyta įrenginių statybos darbų trukmė yra 12 mėnesių. Per šį laikotarpį numatyta atlikti darbų, kurių vertė viršys 2,4 mln. litų. Planuojama vykdomų darbų pabaiga – 2012 m. birželio pradžia. Kartenoje ir Kūlupėnuose planuojama nugriauti vandens bokštus ir įrengti švaraus vandens rezervuarus, geriamo vandens valymo įrenginius, kuriuose planuojama įrengti geležies ir fluoridų šalinimo grandis. Įgyvendinus planuojamus darbus, Kartenos ir Kūlupėnų gyventojai galės džiaugtis geresnės kokybės vandeniu.
Kitų projekto vykdymo etapų metu, t.y. jau šių metų rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais, planuojama pasirašyti „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kartenoje, Kūlupėnuose, Padvariuose ir Darbėnuose“ bei „Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kartenoje, Kūlupėnuose ir Darbėnuose“ rangos sutartis. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijų tikslas yra užtikrinti, kad Kartenos, Kūlupėnų ir Darbėnų gyvenviečių nuotekos būtų tvarkomos pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2007-10-08, Nr. D1-515 nustatytus reikalavimus. Rekonstrukcijos metu dalis esamų įrenginių ir pastatų bus nugriauta ir pastatyti 3 nauji valymo įrenginiai. Įgyvendinant tinklų plėtros sutartį, planuojama nutiesti 19,4 km. naujų nuotekų tinklų ir 10,3 km. naujų vandentiekio tinklų Kartenos, Kūlupėnų, Padvarių ir Darbėnų gyvenvietėse. Valstybinei komisijai pripažinus, kad objektai yra tinkami eksploatuoti, gyventojams bus pradėtos teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos.
Jau 2012 m. rudenį, įgyvendinus šias sutartis, padidės centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičius ir bus pagerinta projekto įgyvendinimo teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybė. Tai bus padaryta tiesiant naujus, renovuojant jau esamus vandens ir nuotekų tinklus Kretingos rajone bei skatinant prie jų prisijungti kuo daugiau gyventojų, praneša Kretingos savivaldybė.

 

 

Kretingos.info