Kviečiame kartu tobulinti apylinkės inspektorių veiklą

95

apylinkes inspektoriai

Koks turėtų būti Jūsų apylinkės inspektorius? Kokias funkcijas jis turėtų vykdyti, kaip turėtų bendrauti su savo apylinkės gyventojais? Tokius siūlymus gali pateikti kiekvienas šalies pilietis, įstaiga, organizacija, ar pareigūnas.

Siekiant tobulinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, peržiūrėti, aiškiau apibrėžti ir išgryninti viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūnų funkcijas, Policijos departamentas renka ir kaupia policijos komisariatų patirtį ir siūlymus, taip pat laukia pasiūlymų iš visuomenės atstovų.

Viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūno (apylinkės inspektoriaus) tarnybinės veiklos aprašas patvirtintas 2009 m. birželio 2 d., tačiau galima teigti, kad apylinkės inspektoriaus veikla per daugelį metų nepriklausomai nuo to, koks tarnybinės veiklos aprašas galiojo, keitėsi menkai, o pavedamų funkcijų kiekis nuolat augo.

Apylinkės inspektorius pagal deklaruojamas bendruomenės pareigūno funkcijas (socialinės pagalbos teikimas, lankymasis pas gyventojus, kasdienių jų problemų sprendimas ir t.t.), turėtų būti arčiausiai žmogaus esanti policijos grandis, tačiau realybėje pagal pavedimų pobūdį ir darbų apimtis dažniausiai yra kitaip. Pagal darbo specifiką apylinkės inspektorius vyksta į įvykio vietas, tiria nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, užtikrina viešąją tvarką, eismo saugumą, kontroliuoja anksčiau teistų asmenų elgesį, domisi jų ryšiais, užimtumu, atlieka ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ir teismų pavedimus, vykdo teisės aktuose nurodytų kategorijų asmenų paiešką, leidimų sistemos objektų ir asmenų, turinčių ribotos civilinės apyvartos ginklų, kontrolę, nagrinėja gyventojų pareiškimus ir skundus, taip pat vykdo kitas nekonkrečias ir neapibrėžtas, funkcijas.

Siekiant radikaliai ir perspektyviai reorganizuoti visą prevencinę veiklą išvengiant skubotumo bei su tuo susijusių galimų pasekmių, Policijos departamentas kreipiasi į praktinio darbo patirtį bei idėjų ir minčių turinčius apylinkės inspektorius bei kitus prevencijos padalinių darbo organizavimo problemoms neabejingus pareigūnus, policijos rėmėjus, bendruomenių, kitų institucijų ar asociacijų atstovus, o taip pat aktyvius visuomenės veikėjus ir prašo teikti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus, kaip būtų galima pertvarkyti viešosios policijos prevencijos padalinio pareigūnų (apylinkės inspektorių) veiklą.  

Savo siūlymus galite siųsti Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdybai elektroniniu paštu prevencija.pd@policija.lt

Lauksime ir atkreipsime dėmesį į visų pateiktą nuomonę.  

 

PD Viešosios policijos valdybos informacija

 

Kretingos.info