Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus kasdienybė ir iššūkiai

114
2017 m. pirmą pusmetį Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojai atliko 256 patikrinimus.

Šiais išmaniųjų technologijų ir „visagalio“ interneto laikais, gyventojai žino kur kreiptis, kai jie abejoja „dujų kolonėlės dozavimu“ arba nori išsiaiškinti, ar jų name „galimai naudojami nepatikrinti šilumos ir karšto vandens prietaisai“, kai kyla klausimų dėl šalto vandens skaitiklio, kurio „rodmenys rodė akivaizdžiai neteisingus parodymus“ ar prašo „imtis priemonių, kad nebūtų apgaudinėjami pirkėjai dėl suskystintų dujų balionuose trūkumo“ t. t.

Jie kreipiasi į Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyrių (toliau – LMI), kuris vykdo teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje. Neretai metrologus pasitelkia ir kitos kontrolės, valstybės ir teisėsaugos institucijos.

LMI darbuotojai savo veikloje be „fundamentaliosios“ metrologijos privalo išmanyti daugybę ūkio sričių, turi būti susipažinę su naujausiais teisės aktais.

Šalia gyventojų prašymų ir skundų nagrinėjimo LMI darbuotojai vykdo planinius patikrinimus iš anksto verslininkus įspėjus (siunčiami pranešimai) prieš 10 darbo dienų. Atliekami matavimo priemonių būklės ir naudojimo patikrinimai bei fasuotų prekių kiekio kontrolė prekybos ir gamybos įmonėse.

2017 m. pirmą pusmetį LMI darbuotojai atliko 256 patikrinimus, patikrinimų metu nustatė 54 pažeidimus. Patikrinimai buvo atlikti:

– degalinėse, prekiaujančiose suskystintomis dujomis autotransportui. Kadangi gauname skundų dėl dujų kiekio užpilant dujas, dujų degalinėse be matavimo priemonių naudojimo kontrolės vykdoma ir dujų dozavimo kontrolė. Kauno inspektoriams talkina inspektoriai iš Vilniaus ir Marijampolės apskričių skyrių, turintys leidimus dirbti su padidinto slėgio įranga. 19 degalinių nustatyti 5 pažeidimai;

– juvelyrinių dirbinių prekybos bendrovėse (lombarduose) atlikta 19 planinių patikrinimų. Matavimo priemonių naudojimo pažeidimų nenustatyta. Kauno apskrityje yra daug įmonių, kurios turi ne vieną padalinį ir ne visuose padaliniuose naudojamos tinkamo tikslumo svarstyklės;

– prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse patikrinimai atliekami nuolat, nes yra daug šiose srityse veiklą vykdančių verslo subjektų. Pasitaiko nemažai atvejų, kad verslininkai nesilaiko nustatyto matavimo priemonių patikrų periodiškumo ir pateikia matavimo priemones patikrai tik gavę pranešimą apie planuojamą patikrinimą. Šių metų I pusmetį 27 maitinimo įmonės 59 matavimo priemones, 6 prekybos įmonės 7 matavimo priemones pateikė patikrai tik gavę pranešimą apie planuojamą patikrinimą;

– atlikta 25 fasuotų maisto prekių kiekio patikrinimai prekybos ir gamybos įmonėse. Patikrinta 20 prekybos įmonių, prekiaujančių fasuotais maisto produktais (miltais, šokoladu, saldainiais). 11 prekybos įmonių nustatyti pažeidimai. Prekybos įmonėms nurodyta neprekiauti fasuotėmis, kurios sufasuotos nesilaikant teisinės metrologijos reikalavimų. Fasuotų prekių pardavėjai tiesiogiai neatsako už jiems tiekiamų prekių kiekio neatitikimus, todėl bylos perduotos LMI skyriams, kurie patikrino įmones, gaminančias ir fasuojančias prekes. Patikrinus 6 įmones, gaminančias, fasuojančias ir platinančias maisto prekes, nustatyta, kad 3-se nustatyta kiekio pažeidimų.

– atlikta 27 fasuotų ne maisto prekių (sėklų, statybinių mišinių) kiekio patikrinimų prekybos ir gamybos įmonėse. Iš 18 patikrintų prekybos įmonių, nustatyta 10 pažeidimų, iš jų 7 perduoti nagrinėti LMI apskričių skyriams. Patikrintos 8 įmonės, fasuojančios sėklas ir statybinius mišinius, nustatyti 4 pažeidimai.

Visi patikrinti ūkio subjektai matavimo priemonių pažeidimus pašalino laiku ir apie pažeidimų pašalinimą informavo LMI Kauno apskrities skyrių. Sunkiau sekasi šalinti fasuotų prekių kiekio pažeidimus. Patikrintos 3 Kauno apskrityje esančios įmonės, gaminančios ir fasuojančios statybinius mišinius. Pažeidimai nustatyti 2 įmonėse. Vienoje iš jų statybinių mišinių kiekio trūkumai fasuotėse nustatomi nuolat. Buvo tikrinta ne vienerius metus, pažeidimai kartojasi. Atsakingiems asmenims ne kartą buvo skirtos baudos, tačiau situacija nesikeičia.

2017 m. I pusmetį Kauno apskrities skyrius darbuotojai dirbo ir prevencinį darbą. Įvairiais klausimais konsultuoti 42 ūkio subjektai ir 2 verslininkai, vykdantys veiklą pirmus metus. Suorganizuotas susitikimas Kaišiadorių r. savivaldybėje su švietimo įstaigų vadovais dėl matavimo priemonių naudojimo, teikiant maitinimo paslaugas švietimo įstaigose. LMI Kauno apskrities skyriaus viršininkė skaitė paskaitas 2 mokymo kursuose, kuriuos organizavo KTU Metrologijos institutas.

Paminėjome tik nedidelę dalį atsakingo darbo, kurį kiekvieną dieną atlieka trys Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus darbuotojai siekdami apsaugoti Kauno apskrities gyventojus nuo neteisingų matavimų.

Ryte, atvykę į darbą, LMI darbuotojai ne visada vykdo tai, kas užplanuota. Netikėtai gavus gyventojo prašymą, planiniai darbai atidedami ir operatyviai vykstama į degalinę matuoti dyzelino ar į parduotuvę sverti nudžiūvusios dešros bei apledėjusios žuvies, o gal net skaičiuoti degtukų dėžutėse ir, kad pateiktų išvadą, jų turės perskaičiuoti ne vieną dešimtį…

Todėl LMI darbuotojai rekomenduoja gyventojams, iškilus problemoms, pirmiausia kreiptis į prekybos centrų ar įmonių vadovus, kurie, kaip rodo daugiametė darbinė patirtis, stengiasi geranoriškai spręsti vartotojams iškilusius klausimus. Tik kai problemų sprendimas „nejuda iš vietos“ ar kai problemoms išspręsti reikia pasitelkti aukščiau stovinčių institucijų pagalbą, reikėtų kreiptis į LMI. Sutaupytume ir finansinių resursų, ir brangaus darbo laiko!

Eugenija Grigaitienė
LMI Kauno apskrities skyriaus viršininkė