Narkotikų kontrolėlieriai lankėsi Kretingos vienuolynuose

117

ixnoe24040Mažeikių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija organizavo praktikos seminarą–išvyką į VšĮ „Susitaikymo sodyba“, esančią Pakutuvėnuose (Plungės r.),

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybą bei Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyną.

Seminare dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė Irena Macijauskienė, nariai – Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Vaicekavičienė ir Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Lina Aliukevičienė, Mažeikių policijos komisariato viešosios policijos skyriaus prevencinio poskyrio viršininkas Arūnas Bubliauskas, Mažeikių Nakvynės namų direktorius Antanas Krivickas. Taip pat dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narė ir Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto narė Ingrida Braziulienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Židikų seniūnijų atstovai ir Mažeikių rajono švietimo įstaigų socialinio pedagogai ir įvairias socialines paslaugas Mažeikių rajone teikiančių bei kuruojančių organizacijų – Telšių visuomenės sveikatos centro Mažeikių filialo, Pedagoginės psichologinės tarnybos, Vaikų našlaičių ir senelių globos namų, Socialinių paslaugų tarnybos, Cerebrinio paralyžiaus asociacijos, UAB „Mažeikių psichinės sveikatos centro“, Nakvynės namų – vadovai ir specialistai.

Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Virginija pasakojo apie Susitaikymo sodybos įkūrimą, bažnyčios atkūrimo–rekonstrukcijos, sodybos kūrimosi darbus, įgyvendintus projektus, vykdomą veiklą. Taip pat supažindino su gyvenimu reabilitacinėje bendruomenėje.

„Kiekvienas žmogus, kenčiantis nuo priklausmybės alkoholiui ar narkotikams gali atvykti pas mus, tačiau tai turi daryti tik savo noru. Čia jis gyvena krikščioniškais principais paremtą bendruomeninį gyvenimą“, – kalbėjo sesuo Virginija.

„Susitaikymo sodyboje seminaro dalyviai iš arti pamatė ir sužinojo kokia kasdienine veikla užsiima, pagal kokius principus gyvena ir sielos žaizdas gydosi priklausantieji nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų“, – įpūdžiais dalijosi Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė I. Macijauskienė.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos (toliau – KPJT) prezidentė Virginija Mickutė papasakojo apie organizacijos įsikūrimą, veiklą, jaunimo užimtumą Kretingos rajone.

Kaip informavo V. Mickutė, KPJT tikslas yra burti jaunimą pažinčiai su pranciškoniškuoju dvasingumu, krikščionišku gyvenimu ir sudaryti galimybę jį liudyti, ugdyti asmeninę, pilietinę ir socialinę atsakomybę, šviesti visuomenę, organizuoti priklausomybių, smurto, nusikalstamumo prevenciją bei padėti krizių ištiktiems žmonėms.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne brolis pranciškonas, diakonas Bernardas Saulius Belickas OFM (ORDO FRATUM MINORUM) seminaro dalyviams ne tik papasakojo vienuolyno istoriją, vienuolių gyvenimą, suteikė galimybę apsilankyti įspūdinguose vienuolyno požemiuose, vidiniame kieme ir kitose sakralinėse vietose, bet ir skaitė savo kūrybos eiles.

Narkotikų kontrolės komisijos primininkės I. Macijauskienės teigimu, šis praktinis seminaras organizuotas, vykdant Mažeikių rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2012 metų veiklos programos priemonę „Rengti specializuotus komandinio darbo mokymus suinteresuotų institucijų atstovams psichoaktyvių medžiagų kontrolės ir prevencijos klausimais“, parenaša Mažeikių rajono savivaldybės Ryšių su visuomene skyrius.

Kretingos.info

Nuotraukos iš www.mazeikiai.lt