Nelaimingų atsitikimų priežastys – nesaugus įrenginių eksploatavimas

106

elektra-nutrenktiIšnagrinėjusi per 2015 m. pirmą pusmetį įvykusių nelaimingų atsitikimų buityje priežastis, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (VEI) nustatė, kad dažniausiai jie įvyksta dėl saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklių pažeidimo.

Per 2015 metų pirmą pusmetį užregistruoti penki nelaimingi atsitikimai, įvykę buityje naudojant energetikos įrenginius, per kuriuos mirė penki asmenys, iš jų: vienas – eksploatuojant šilumos; trys – dujų, vienas – elektros įrenginius.

Vienas asmuo mirtinai nukentėjo sprogus šildymo katilui. Atlikus tyrimą, nustatyta, kad sprogimo priežastis – šildymo sistemos įrenginių neparengimas šildymo sezonui pagal Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius reikalavimus.

Trijų žmonių gyvybių pareikalavo nelaimingi atsitikimai dėl susidariusių suskystintų naftos dujų ir oro mišinio sprogimų bei kilusių gaisrų. Vieno nelaimingo atsitikimo priežastis – netvarkingai įrengto infraraudonųjų spindulių šildymo baliono naudojimas bute, kuriam sprogus, kilo gaisras ir nukentėjo trys asmenys. Vienas iš jų nuo patirtų traumų mirė ligoninėje. Kito įvykio metu – dėl netinkamo suskystintų naftos dujų baliono eksploatavimo nutekėjus dujoms, sprogo suskystintų naftos dujų ir oro mišinys, sugriuvo pastatas ir kilo gaisras. Per šią nelaimę sužeisti du asmenys. Vienas iš jų mirė ligoninėje. Nustatyta, kad suskystintų naftos dujų balionas buvo eksploatuojamas nesilaikant suskystintų naftos dujų balionų naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų. Dar vienas asmuo žuvo dėl netinkamo suskystintų naftos dujų baliono eksploatavimo įvykus dujų nutekėjimui ir kilus sprogimui bei gaisrui.

Dėl mirtino elektros srovės poveikio per šių metų pirmąjį pusmetį nukentėjo vienas pilietis. Nustatyta, kad šio nelaimingo atsitikimo priežastis – elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių bei saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimų nesilaikymas. Remonto darbai buvo atliekami netvarkingai įrengtame lokalaus elektros tinklo tinkle nesilakant saugos reikalavimų.

Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, įvykusių nelaimingų atsitikimų buityje, susijusių su energijos vartojimu, skaičius šalies mastu išaugo. Per 2014 metų pirmąjį pusmetį užregistruotas vienas nelaimingas atsitikimas buityje, per kurį dėl elektros srovės poveikio mirtinai nukentėjo vienas asmuo. Per šių metų pirmą pusmetį žuvo penki piliečiai (ženkliai padaugėjo žuvusių asmenų skaičius dėl neatsargaus suskystintas naftos dujas vartojančių įrenginių naudojimo).

VEI, atsižvelgdama į padažnėjusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su galimai nesaugiu suskystintų naftos dujų balionų įrenginių naudojimu buityje, primena pagrindinius reikalavimus, kaip saugiai juos transportuoti, įrengti ir naudoti, kad skaudžių pasekmių būtų išvengta. Apie tai daugiau skaityti šioje nuorodoje – http://www.vei.lt/index.php?id=2471.

Per 2015 m. pirmą pusmetį VEI dalyvavo tiriant vieno nelaimingo atsitikimo darbe, susijusio su energijos vartojimu, tyrime Valstybinės darbo inspekcijos kvietimu. Nustatyta, kad šio nelaimingo atsitikimo darbe, kuomet dėl elektros srovės poveikio vienas asmuo patyrė sunkų pakenkimą sveikatai, kitas – lengvą, priežastis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir operatoriaus technologinėje kortoje nurodytų darbo eigos aprašymo reikalavimų pažeidimas.

Valstybinė energetikos inspekcijos informacija