Neteisėtas buto atjungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos nepanaikina pareigos mokėti už šilumą

107

radijatoriusJeigu vartotojas neteisėtai atjungia savo butą nuo centralizuotos šildymo sistemos, taip pažeisdamas kitų gyventojų interesus, toks vartotojas vis tiek laikomas šilumos vartotoju, kuriam kyla visos teisės aktuose numatytos pareigos, įskaitant ir mokėjimą už šildymą. Tokį sprendimą priėmė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija“ ginčą.

Į VKEKK kreipėsi vartotojas, kuris nurodė, kad AB „Kauno energija“ nepagrįstai jam skaičiuoja mokėjimus už šilumą, nes jam priklausantis butas yra atjungtas nuo centralizuotos šildymo sistemos, todėl šilumos tiekėjas reikalauja mokėti už paslaugas, kurių vartotojas negauna.

Tačiau faktines ginčo aplinkybes išnagrinėjusi VKEKK nustatė, kad vartotojas jam priklausančių patalpų šilumos ir karšto vandens sistemas nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atjungė savavališkai, nepaisydamas kitų bendraturčių interesų, todėl jis išlieka centralizuotai tiekiamos šilumos vartotoju ir AB „Kauno energija“ pagrįstai reikalauja susimokėti už patiektą šilumą.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija