Nustatyta elektros kaina 2019 metams

123

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ pateiktus duomenis apie sistemos stabiliam veikimui būtinų paslaugų pirkimo sąnaudas ir kiekį, nustatė elektros energijos sisteminių paslaugų kainą 2019 metams – 0,615 ct/kWh (2018 m. – 0,529 ct/kWh).

Sisteminių paslaugų kaina 2019 metams didėja dėl elektros perdavimo sistemos operatoriaus prognozuojamo didesnio elektros energijos generatorių poreikio stabiliam sistemos darbui užtikrinti bei sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugai teikti.

Sisteminės paslaugos užtikrina elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo lygį (palaiko nustatytų ribų įtampą ir dažnį, reikiamas galios ir energetikos išteklių rezervą). Į sisteminių paslaugų kainas įtraukiamos aktyviosios galios pirminio, antrinio avarinio, tretinio rezervo užtikrinimo paslaugų įsigijimo sąnaudos, reaktyviosios galios ir įtampos valdymo bei avarijų, sutrikimų prevencijos ir jų likvidavimo paslaugų teikimo sąnaudos.

Galutinis tarifas elektros energijos vartotojui susideda iš:
– įsigijimo kainos;
– viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
– sisteminių paslaugų kainos;
– perdavimo paslaugos kainos;
– skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
– tiekimo kainos.

VKEKK elektros energijos tarifus, kurie bus taikomi buitiniams vartotojams nuo 2019 m. sausio 1 d., patvirtins ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.

Aistė Griškonytė
Veiklos valdymo skyriaus patarėja
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija