Pasirašytas susitarimas, leisiantis jaunavedžiams paprasčiau sutvarkyti formalumus

111

altŠiandien Teisingumo ministras Remigijus Šimašius ir Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius pasirašė oficialų susitarimą, kurio dėka sutrumpės formalumų kelias Katalikų Bažnyčioje susituokusiems jaunavedžiams.

Abipusiame susitarime numatyta, kad apie Katalikų Bažnyčioje sudarytas santuokas Civilinės metrikacijos skyriams (toliau – CMS) praneš ne patys jaunieji, kaip yra šiuo metu, o bažnyčios atstovai. Naujoji tvarka įsigalios nuo šių metų birželio 1 d. 
„Džiugu, kad bendradarbiaudami su Lietuvos Vyskupų Konferencija galime būsimiems jaunavedžiams pranešti gerą žinią, kad nuo šios vasaros vestuvių sezono pradžios santuokos formalumų tvarkymo kelias taps trumpesnis. Kartais ši prievolė ne vėliau nei per 10 d. apie santuoką informuoti CMS tampa tikra dilema jauniesiems, kurie, pavyzdžiui, nori iš karto po santuokos išvykti į ilgą povestuvinę kelionę ar tiesiog pailsėti nuo rūpesčių. Nuo birželio mėnesio šio rūpesčio jiems nebeliks“, – sako teisingumo ministras. 
Pasirašius oficialų susitarimą su Lietuvos Vyskupų Konferencija, teisingumo ministras taip pat patvirtino susitarimo įgyvendinimo tvarką numatančius Civilinės metrikacijos taisyklių pakeitimus.
Juose numatyta, kad bažnyčia apie sudarytą santuoką praneš CMS faksu, elektroniniu būdu ar asmeniškai pristatant pranešimą. Po to, kai tai bus padaryta, apie santuokos įtraukimą į apskaitą CMS sutuoktinius informuos išsiųsdama jiems pranešimą jų nurodytu gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu. Tokiu pat būdu sutuoktiniai bus informuojami ir tais atvejais, kai bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka nebus įtraukiama į apskaitą dėl pranešime esančių esminių klaidų, taip pat, kai bažnyčioje sudaryta santuoka neatitinka Civiliniame kodekse įtvirtintų santuokos sudarymo sąlygų. Pranešime bus pateikiama ir informacija apie tai, kur ir kokio dydžio valstybės rinkliavą turi sumokėti sutuoktiniai atsiimdami santuokos liudijimą, jei jiems jo reikia*.
Šie pakeitimai taip pat padės užkirsti kelią ir pasitaikantiems piktnaudžiavimo atvejams, kuomet nepranešti apie bažnyčioje sudarytą santuoką yra naudinga, pavyzdžiui, tuomet, kai asmenys nenori prarasti našlio pensijos. Neinformuoti CMS gali sumanyti ir nesąžiningi sutuoktiniai, kurie nori tik pasinaudoti kito sutuoktinio pinigais. Jie pasako šiam, kad apie bažnyčioje sudarytą santuoką pranešė CMS, tačiau iš tiesų to nepadaro. Taigi, tokia santuoka nesukelia teisinių pasekmių. Tuo metu nesąžiningas sutuoktinis už tariamo sutuoktinio pinigus įsigyja neva bendrą turtą, kurį įregistruoja tik savo vardu ir jis tampa tik jo nuosavybe.
Teisingumo ministerijos informacija 

 

Kretingos.info