Policija siūlo griežtinti su rinkimais susijusius teisės aktus ir suteikti pareigūnams daugiau galių

121

policijos depart.

Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis, šiandien susitikęs su LR ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi, pasiūlė keisti su rinkimais susijusius teisės aktus, griežtinti atsakomybę už rinkėjų papirkinėjimą ir daugiau teisių suteikti teisėsaugos pareigūnams.

Policijos departamentas parengė ir premjerui pateikė paketą siūlymų, kurie padėtų apsaugoti valstybės politinę sistemą, rinkimų skaidrumą bei rinkėjų teisę laisvai apsispręsti.

Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) XXVI skyriuje, numatančiame atsakomybę už nusikaltimus asmenų rinkimų teisėms ir rinkimų ar referendumų tvarkai nėra numatyta juridinio asmens atsakomybė už tokių nusikalstamų veikų organizavimą ir padarymą. Pastebima, kad balsų pirkimą, klastojimą organizuoja tie, kuriems tai naudinga, o būtent – partijos (juridiniai asmenys) arba kandidatai (fiziniai asmenys). Todėl policija mano, kad būtina plačiai įtvirtinti juridinių ir fizinių asmenų atsakomybę už papirkimų, klastojimų ir pan. organizavimą. Tai būtų kertinis momentas, siekiant apsaugoti valstybės politinę sistemą, rinkimų skaidrumą bei rinkėjų teisę laisvai apsispręsti. Tokių nusikalstamų veikų organizavimas yra žymiai pavojingesnis savo pobūdžiu nei kitos nusikalstamos veikos, todėl galima būtų šį nusikaltimą priskirti prie BK XVI skyriaus nusikaltimų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai.

Atkreiptinas dėmesys, kad būtina įtvirtinti būtent juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę už šiuos nusikaltimus. Tokiu atveju, nustačius, kad prie tokių nusikalstamų veikų prisidėjo juridinis asmuo, galima būtų taikyti BK numatytą atsakomybę – baudą, juridinio asmens veiklos apribojimą ar juridinio asmens likvidavimą.

BK XXVI skyriuje numatytos nusikalstamos veikos šiuo metu priskiriamos prie nesunkių nusikaltimų, todėl daugelis baudžiamojo proceso sankcionuojamų prievartos priemonių (elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolė, savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai) nėra galimi, o tai itin apsunkina tokių nusikaltimų tyrimą. Policija siūlo griežtinti sankcijas, kas sudarytų prielaidas taikyti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę.

Kitas policijos pasiūlymų paketas susijęs su priemonėmis, kuriomis siekiama užtikrinti valstybės politinę sistemą, rinkimų skaidrumą bei rinkėjų teisę laisvai apsispręsti, būtų susijęs su priemonėmis, skirtomis stiprinti teisėsaugos institucijų priemones šioms nusikalstamoms veikoms tirti. Akivaizdu, kad tokioms nusikalstamoms veikoms išaiškinti ir tirti priemonės yra nepakankamos, o sankcijos – menkos. Būtina keisti Operatyvinės veiklos įstatymo ar Kriminalinės žvalgybos įstatymą, kad būtų galimas operatyvinis (kriminalinės žvalgybos) tyrimas.

Dar vienas siūlymų paketas yra susijęs su Seimo rinkimų įstatymu. Akivaizdu, kad balsų pirkimą, klastojimą organizuoja tie, kuriems tai naudinga, o būtent – partijos (juridiniai asmenys) arba kandidatai (fiziniai asmenys). Todėl, mūsų įsitikinimu, šie juridiniai ir fiziniai asmenys pirmiausia ir turi patirti didžiausius nepatogumus, o tik po to – tokių nusikalstamų veikų vykdytojai.

Dar viena iš drausminančių priemonių būtų ta, kad paskelbus atitinkamoje apygardoje rinkimų rezultatus negaliojančiais, pakartotinių rinkimų išlaidos būtų išreikalaujamos iš partijos (kandidato), dėl kurio veiksmų rinkimai buvo pripažinti negaliojančiais.
Taip pat siūlytina galimybė, esant tinkamam finansavimui iš VRK, kad policijos pareigūnas, kuris yra depolitizuotas asmuo, galėtų būti rinkiminės komisijos narys. Tokiu būdu jis turėdamas pareigūno įgaliojimus galėtų vykdyti savo, kaip policijos pareigūno bei atlikti komisijos nario funkcijas.

Atkreipiame dėmesį, kad policija ėmėsi (ir imsis) visų galimų priemonių per Seimo rinkimus. Seimo rinkimų metu didelis dėmesys skiriamas viešajai tvarkai palaikyti bei rinkimų pažeidimams fiksuoti visoje šalyje. Tuo tikslu dirba gausios policijos pajėgos. Prioriteto tvarka yra atliekami būtini procesiniai veiksmai pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose, keli tyrimai baiginėjami pagreitinto proceso būdu.

Papildomų priemonių pareigūnai imsis ir antrajame Seimo rinkimų ture, kur planuojamos ne viešo pobūdžio priemonės, daugiau dėmesio bus skiriama turimai ir gaunamai ,,jautriai” informacijai.

Viešai paskelbtas Policijos departamento telefono numeris (8 5) 272 5372, kuriuo žmonės gali skambinti visą parą ir suteikti vertingą informaciją rinkimų tematika ar pateikti skundus dėl vietos policijos netinkamo darbo.

 

Kretingos.info