Profesinės mokyklos absolventams – puikios perspektyvos

150

Profesinių mokyklų absolventų perspektyvos darbo rinkoje yra puikios, nes šiandien labai trūksta gerą profesinį parengimą turinčių specialistų, tvirtina 14 įmonių valdantis ir gerai darbo rinkos pulsą jaučiantis AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

Glaudžiai bendrauja su mokykla

Beveik tris dešimtmečius „Vakarų laivų gamykloje“ dirbantis A.Šileika sako, kad daug metų Lietuvoje buvo ne prestižas mokytis profesijos, dauguma jaunuolių stojo mokytis į kolegijas ir universitetus, todėl šiandien darbo rinka išgyveną laikotarpį, kai labai trūksta kvalifikuotų specialistų.

„Vyresnieji specialistai šiandien jau išeina į pensiją, o į jų vietą nėra ką priimti, nes reikalingų specialistų nėra. Todėl labai džiaugiamės, kad situacija keičiasi, jaunimas vis dažniau renkasi profesines mokyklas, nes reikia vis daugiau konkrečias profesijas išmanančių žmonių. Taigi, jaunimui perspektyvų tikrai yra“, – savo įžvalgomis dalijasi patyręs bendrovės vadovas.

Anot jo, siekdama prisidėti rengiant įmonei reikalingus specialistus, „Vakarų laivų gamykla“ daug metų bendradarbiauja su Klaipėdos laivų statytojų ir remontininkų mokykla.

„Esame tas darbdavys, kuris glaudžiai dirba su mokykla, kad profesiją įgyjantis jaunimas galėtų atlikti praktiką mūsų bendrovėje. Taip pat padedame peržiūrėti dėstomų programų aktualumą, dalyvaujame egzaminuose, dalijamės pastebėjimais, duodame patarimų. Bendradarbiavimas padeda mokyklai sklandžiai ruošti būsimuosius darbo rinkos dalyvius, o jaunimui leidžia sklandžiau įveikti laukiančius iššūkius“, – pasakoja A. Šileika.

Svarbu įvertinti visuomenės pokyčius

Specialistai atkreipia dėmesį, kad šiandien jaunuoliai, pasirinkdami savo gyvenimo kelią, neretai padaro klaidų, nes apsisprendžia gerai neįvertinę profesijos pliusų ir minusų, neišbandę darbo specifikos. A.Šileika sako pastaruoju metu pastebintis tendenciją, kai vis daugiau jaunų žmonių neperpranta darbo specifikos ir jau beveik mokymosi pabaigoje supranta, kad pasuko ne tuo keliu.

Jis akcentuoja, jog labai svarbus yra nusiteikimas dirbti pagal konkrečią profesiją, svarbu, kad žmogus pasirinktų tai, kas jam pačiam įdomu ir patrauklu. Anot ilgamečio vadovo, didžiausią įtaką jauno žmogaus ateičiai vis tik daro jis pats: jo poreikiai, norai, siekiai ir investicijos į savo ateitį.

Paklaustas, ką patartų jauniems žmonėms, kurie šiandien renkasi profesiją, A.Šileika rekomenduoja jau mokykloje planuoti ateitį ir stengtis kuo geriau pažinti save.

„Reikia klausti savęs, ką norite veikti gyvenime, kokį darbą norite dirbti, pabandyti įsivaizduoti save ir savo gyvenimą po kelių, keliolikos ar keliasdešimt metų“, – pataria AB „Vakarų laivų gamykla“ generalinis direktorius. Anot jo, renkantis tolimesnį kelią ne mažiau svarbu įvertinti visuomenės vystymosi tendencijas, ketvirtosios pramonės revoliucijos keliamus iššūkius ir jų poveikį ateities profesijoms.

„Niekam ne paslaptis, kad dalis profesijų ateityje išnyks. Taip pat nesunku nuspėti, kad ateityje reikės daugiau informacinių technologijų, inžinierinės pramonės, biotechnologijų, atsinaujinančios energetikos, bioekonomikos specialistų, taip pat dirbančių paslaugų sektoriuje, nes vartojimas nuolat didėja, o visuomenė sensta. Bet kuriuo atveju, įvertinus rinkos prognozes ir poreikius, svarbu pasirinkti tą profesiją, kurioje atrastumėte save, nes tik dirbant mėgstamą darbą galima pasiekti daug ir net labai daug“, – sako A. Šileika.

Rekomenduoja pradėti nuo darbininkiškų profesijų

Nors pats A.Šileika nėra ragavęs profesinio rengimo, – po vidurinės mokyklos mokėsi dabartiniame Kauno technologijos universitete, bet profesinio mokymo jam teko „paragauti“ studentų statybiniuose būriuose, kai vasaromis dirbo statybose, kur įgijo betonuotojo kvalifikaciją.

„Tai buvo labai vertinga mokykla, leidžianti suvokti, kaip atliekami darbai, susipažinti su technologijomis, tiesiog pabūti darbininko kailyje ir suvokti, kokia didžiulė inžinierinio darbo bei tinkamo jo organizavimo svarba“, – pasakoja ilgametis „Vakarų laivų gamyklos“ generalinis direktorius. Būtent todėl visiems, besirenkantiems studijuoti technologinius mokslus, jis siūlytų pradėti nuo darbininkiškų profesijų, nes tai suteikia didžiulę pridėtinę vertę tiek studijuojant, tiek tolimesnėje darbinėje veikloje.

Siekiant populiarinti profesinį mokymą, šią vasarą įvairiuose Lietuvos miestuose organizuojami renginiai, kuriuose jaunimui populiariai pristatomas profesinis mokymas ir jo teikiamos galimybės, pasakojamos sėkmės istorijos, kurios parodo auganti? profesinio mokymo prestižą. Renginiai jau vyko Alytuje ir Marijampolėje, vėliau keliaus į Jurbarką, Telšius, Klaipėdą, Šiaulius, Uteną, Panevėžį, Kauną ir Ukmergę.

Daugiau informacijos apie renginius rasite Facebook paskyroje https://www.facebook.com/ProfesinisMokymasTavoAteitiesKarjera/

Projektą inicijuoja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ (Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-01-0001) įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.