Rajono miškų gaisringumas pasiekė ketvirtą klasę

98
ugnisLietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dėl kritulių stokos miškuose labai sausa, o dėl šiltėjančių orų miškų gaisringumo rodiklis kasdien didėja vis sparčiau. 2015 m. metų liepos mėnesio pradžioje ketvirta (didelis pavojus gaisrams kilti) miškų gaisringumo klasė jau apėmė:

Radviliškio, Telšių, Kuršėnų, Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Panevėžio, Raseinių, Tauragės, Kauno, Dubravos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Alytaus, Varėnos, Šalčininkų, Valkininkų, Nemenčinės miškų urėdijas. Tebevyraujant sausiems orams, kasdien ketvirtos klasės miškų gaisringumo apimama teritorija plečiasi.

Prašome poilsiautojų, lankantis miškuose ir prie vandens telkinių laikytis Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių.

Taisyklės draudžia:

– naudotis atvira ugnimi (kurti laužus, deginti šiukšles), mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą, miške ir arčiau kaip 50 m iki jo ribos;

– deginti žolę, šiaudus miško žemėje ir žemės ūkio plotuose (pievose, ganyklose, ražienose ir pan.);

– važinėti miškuose transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais ne keliais arba ten, kur įvažiuoti nustatytąja tvarka uždrausta (išskyrus miškų ir specialiųjų tarnybų transportą ir asmenis, turinčius miško valdytojų ar savininkų išduotus leidimus);

– pilti degalus miške į mašinų bakus;

– medžioti šoviniais, užkimštais įsidegančios medžiagos kamščiais.

Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu laužus galima kurti tik specialiai įrengtose poilsiaviečių laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamu ženklu. Kitose vietose kurti laužus, stovyklauti, rengti masinius kultūros, sporto ir kitus renginius galima tik gavus miško valdytojų ir savininkų rašytinį sutikimą. Laužavietės įrengiamos aikštelėse, esančiose ne arčiau kaip per 5 metrus nuo medžių kamienų ir apsuptose 0,5 metro pločio mineralizuota (iki mineralinio dirvožemio sluoksnio išvalyta) juosta. Baigus kūrenti laužą, reikia jį kruopščiai užpilti žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.

Pastebėję gaisrą, skubėkite jį gesinti. Panaudokite visas įmanomas priemones: užpilkite ugnį vandeniu arba smėliu, žemėmis, gesinkite žaliomis medžių šakomis. Jei to padaryti nepavyksta – skambinkite tel. 112.