Savivaldybės galės nustatyti griežtesnes maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams šildyti normas

116

sildymo-normos

Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kuriomis nutarta patikslinti nuostatas dėl maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučiuose namuose. Už teisės akto pakeitimus balsavo 85 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 20 parlamentarų.

Pagal Šilumos ūkio įstatymą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato ir prireikus pakeičia maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas.

Priimtomis naujomis nuostatomis įtvirtinama, kad šios normos bus taikomos daugiabučiuose namuose, kurie energiją vartoja neefektyviai ir neatitinka privalomųjų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų. Vyriausybės įgaliota institucija turės nustatyti, ar daugiabučiame name energija vartojama efektyviai ir (ar) yra tenkinami privalomieji energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai.

Savivaldybės institucija galės nustatyti ir griežtesnes maksimalias šilumos suvartojimo daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti normas negu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytosios. Šį sprendimą savivaldybės institucijos galės priimti, jeigu įgyvendinus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones sutaupomos išlaidos šilumos energijai padengs vartotojų investicijų šilumos energijos taupymo priemonėms sąnaudas. Išlaidos šilumos energijai, sutaupomos įgyvendinus energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, bus nustatomos vadovaujantis Energetikos ministerijos ir Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka.

Pagal priimtas pataisas savivaldybės institucija turės teisę įpareigoti daugiabučio namo, kuriame buvo viršyta maksimali šilumos suvartojimo norma, butų ir kitų patalpų savininkus Vyriausybės nustatyta tvarka per 24 mėnesius rekonstruoti namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas pagal privalomuosius reikalavimus ir (ar) atlikti kitus namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus ir tokiu būdu užtikrinti daugiabučio namo atitiktį minimaliems pastatų energinio naudingumo reikalavimams.

Šiems darbams atlikti daugiabučių namų butų ir (ar) kitų patalpų savininkai turės teisę Vyriausybės nustatyta tvarka gauti paramą iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir kitų lėšų.

Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento informacija

Kretingos.info