Šiemet prognozuojamas didžiausias derlius

124

zemes-ukis2015 metais prognozuojamas didžiausias derlius – 5,9 mln. t grūdinių augalų, tarp jų  5,5 mln. t javų. Palyginti su 2014 metais, derlius turėtų didėti 10,5 proc. Padidėjimas tūrėtų būti gautas pasėlių didėjimo bei struktūros pasikeitimo sąskaita. Nors javų pasėlių plotai keitėsi nežymiai, tačiau užsėta net 43 proc. daugiau žiemkenčių. Dėl jų didesnio derlingumo ir bus gautas didesnis derlius. Daugiausiai prognozuojama gauti kviečių (daugiau kaip 21 proc.) – 3,9 mln. t, tuo tarpu dėl sumažėjusių rapso pasėlių – didesnio derliaus nebus gauta – 506 tūkst. t. Dėl mažesnio cukrinių runkelių pasėlių ploto jų derlius prognozuojamas 30 proc. mažesnis ir sieks 713 tūkst. t. Rugsėjo mėnesį koreguotas bulvių derlingumas, jų derlingumas siekia 15 t iš ha, derlius – 343,5 tūkst. t, 26,7 proc. mažiau nei pernai.

Grūdinių augalų derlingumas siekia 3,9 tonas iš hektaro, javų – 4,1, žieminių javų – 4,7, vasarinių -3,4 t iš ha.

Kviečių derlingumas pasiekė 4,7 rugių – 2,5, miežių – 3,5, kvietrugių -3,7, avižų – 2,4, grikių – 0,9, kukurūzų – 6,1, rapsų – 3,1, cukrinių runkelių – 58 t iš ha.

Parengta pagal Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto informaciją