Siūloma supaprastinti neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą

119

pakabinama-spynaSeimas po pateikimo bendru sutarimu pritarė teisingumo ministro Juozo Bernatonio pateiktoms įstatymų pataisoms, kuriomis siekiama supaprastinti neveikiančių juridinių asmenų likvidavimą ir nustatyti politinių partijų narių sąrašų nepateikimo teisines pasekmes.

Pasak teisingumo ministro, Juridinių asmenų registre yra įregistruota daugiau kaip 26 tūkst. juridinių asmenų, kurie neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų. „Tokių juridinių asmenų administravimas ir jų likvidavimas teisine tvarka valstybei brangiai kainuoja“, – teigė J. Bernatonis.

Nauju teisiniu reguliavimu siūloma nustatyti, kad likvidavimo procedūros būtų pradedamos ne teismine tvarka, o kai atsirastų Civiliniame kodekse nustatytos nurodytos aplinkybės. Taip pat numatoma atsisakyti formalaus prieštaravimo instituto ir juridinis asmuo, kuris prieštaraus dėl likvidavimo, turėtų pateikti veiklą įrodančius dokumentus: finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas arba, jei juridinis asmuo nesudaro šių dokumentų (pvz. profesinės sąjungos), kitus dokumentus, įrodančius juridinių asmenų veiklą. Kaip pažymima teisės aktų aiškinamajame rašte, nepateikus nurodytų dokumentų būtų pradedamos likvidavimo procedūros. „Tokių juridinių asmenų likvidavimo procedūros bus pradedamos ir vykdomos Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Likvidatoriaus funkcijas atliks Vyriausybės įgaliota institucija. Nauju reguliavimu bus supaprastintos neveikiančių juridinių asmenų likvidavimo procedūros, sumažės teisėjų darbo krūvis, bus sutaupyta biudžeto lėšų, nes nereikės administruoti neveikiančių juridinių asmenų mokesčių ir kitų įmokų“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Teikiamais projektais siekiama nustatyti politinių partijų sąrašų nepateikimo Teisingumo ministerijai teisines pasekmes. Pagal siūlomas pataisas jei politinė partija dvejus metus iš eilės nepateiktų savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai informuotų Juridinių asmenų registro tvarkytoją, kuris galėtų pradėti likvidavimo procedūras. Taip pat naujais pakeitimais siekiama suvienodinti rinkimų įstatymų nuostatas ir įtvirtinti, kad kandidatus galėtų kelti politinė partija, įregistruota ne vėliau kaip prieš 185 dienas iki rinkimų. Aiškinamajame rašte tvirtinama, kad politinė partija, turinti likviduojamos politinės partijos statusą, negalėtų dalyvauti rinkimuose ir gauti lėšų veiklai finansuoti.

Po pateikimo pritarus Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo, Rinkimų į Europos Parlamentą, Politinių partijų, Prezidento rinkimų, Savivaldybių tarybų rinkimų, Seimo rinkimų įstatymo pataisoms (projektai Nr. XIP-3800, Nr. XIP-3801, Nr. XIP-3802, Nr. XIP-3803, Nr. XIP-3804, Nr. XIP-3805, Nr. XIP-3806, Nr. XIP-3807), toliau jie bus svarstomi Seimo komitetuose. Preliminari svarstymo Seimo posėdyje data – gegužės 7 d.

Kretingos.info