Sėkmingai vykdomas paramos Baltarusijai projektas

95

paramos-projektas-baltarusija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kartu su Prancūzijos standartizacijos asociacija AFNOR šių metų pradžioje pradėjo vykdyti techninės paramos teikimo Baltarusijai projektą EuropeAid/131438/C/SER/BY „Parama kokybės infrastruktūrai Baltarusijoje – maisto sauga“. Šio projekto trukmė – 32 mėnesiai.

Projekto tikslas – gerinti maisto saugą ir kokybę Baltarusijoje, laipsniškai keičiant šios šalies maisto ir veterinarijos valstybinės kontrolės organizavimą ir derinant atitinkamus teisės aktus prie tarptautinių Europos Sąjungos (ES) reikalavimų. Į projekto įgyvendinimą numatyta įtraukti Baltarusijos visuomenines organizacijas bei privataus verslo sektorių.

Projekto metu numatyta reformuoti Baltarusijos akreditavimo, rinkos priežiūros ir administravimo sistemas pagal ES valstybių narių pavyzdį. Taip pat planuojama reorganizuoti atsakingų referentinių laboratorijų tinklą, tobulinti fasuoto vandens, žuvies, mėsos ir pieno produktų saugą, didinti Baltarusijos maisto produktų perdirbimo įmonių pajėgumus.

Vykdant minėtą projektą, šią savaitę Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje lankosi 12 specialistų iš Baltarusijos valstybinio standartizacijos komiteto (Gosstandart), Žemės ūkio ir maisto bei Sveikatos apsaugos ministerijų ir joms pavaldžių institucijų. Svečių vizito tikslas – pasisemti patirties, susipažinti su Lietuvoje įdiegta ES Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

Pirmadienį, lapkričio 26 d., atvykusią Baltarusijos delegaciją pasveikino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius. Direktorius pasidžiaugė, kad sėkmingas ir sklandus projekto vykdymas sparčiai gerina bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos kompetentingų institucijų.

Baltarusijos specialistai lankysis Medininkų pasienio veterinarijos poste, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute bei Vilniaus valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, susipažins su sistemos veikimu visose maisto grandinės kontrolės etapuose, pasidalins patirtimi kitais jiems rūpimais klausimais.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

Kretingos.info