Sprendimas, kuris leis valstybei sutaupyti milijonus litų

120

litai-evamediaSeimas pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui supaprastinti likviduojamų juridinių asmenų (tarp jų ir politinių partijų) procedūras, nes sprendimą dėl likvidavimo galės priimti Juridinių asmenų registrą tvarkantis Registrų centras.

„Neveikiančių juridinių asmenų administravimas valstybei kainuoja ne vieną milijoną litų, todėl įteisinus naują tokių įmonių ir kitų juridinių asmenų likvidavimo tvarką, bus sutaupyta nemažai pinigų. Be to, Juridinių asmenų registre liks tik teisingus duomenis atspindinti informacija“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Iki šiol esant įstatyme nustatytiems pagrindams sprendimą dėl likvidavimo priimdavo teismas. Ši procedūra trunka labai ilgai, tekdavo skelbti viešus konkursus likvidatoriaus funkcijoms užimti, tam būdavo eikvojamos valstybės biudžeto lėšos.

Priėmus Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų pataisas, įstatymų numatytais atvejais likvidavimo procedūros bus pradedamos ne teismine tvarka, Juridinių asmenų registro tvarkytojas priims sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Šį sprendimą galės atšaukti tik teismas.

Civiliniame kodekse numatyti atvejai, kad Registrų centras gali inicijuoti juridinio asmens likvidavimą: kai 12 mėnesių nepateikiamas finansinių ataskaitų rinkinys; nesuformuoti juridinio asmens valdymo organai ir dėl to jie negali priimti sprendimų ilgiau negu 6 mėnesius; juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau negu 6 mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais juridinių asmenų registre; juridinis asmuo per 5 metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo.

Politinei partijai bus galima pradėti likvidavimo procedūras tuomet, kai ji Politinių partijų įstatymo nustatyta tvarka vienerius metus nepateiks savo narių sąrašo (politinės partijos du kartus per metus turi teikti savo narių sąrašus Teisingumo ministerijai).

Šiuo metu Juridinių asmenų registre yra įregistruota 38 569 juridinių asmenų, kurie neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų daugiau kaip 1 metus, dar 63 733 juridinių asmenų, filialų ir atstovybių neatnaujina savo duomenų daugiau kaip 5 metus, dauguma jų nerandami savo buveinės ir kitais adresais.

Teisingumo ministerija