Steigs šeimos tarybą

131

seimos tarybaRugpjūčio 28 d. Kretingoje lankėsi socialinių reikalų ir darbo ministro patarėja Ramunė Jurkuvienė, ministerijos Šeimos gerovės centro skyriaus vedėja Dalija Šeporaitienė ir Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos atstovė Modesta Paklonskaitė. Jų viešnagės tikslas – paraginti savivaldybėje steigti šeimos tarybą, supažindinti su nuostatais, reglamentuojančiais tarybos funkcijas, teises ir darbo organizavimą, išgirsti apie šeimos politikos situaciją savivaldybėje.

Pradėdama susitikimą, į kurį susirinko rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, kai kurių savivaldybės skyrių bei kt. institucijų atstovai, R.Jurkuvienė sakė, kad šalyje daug įvairių problemų ir nusivylimo, todėl reikia vienijančios jėgos, kuri padėtų žmonėms ir politikams, valdžios institucijoms susikalbėti, išgirsti vieniems kitus. „Vienijimosi pagrindu galėtų tapti šeima, kur ir jaunas, ir senas turi savo vietą. Šeimų taryba būtų ta vieta, kur visi – ir nevyriausybinės organizacijos, ir tarybos nariai, ir valdžios atstovai gali susitikti, bendradarbiauti, imtis konkrečių veiksmų padėti šeimoms, išgyvenančioms ne pačius geriausius laikus. Atvažiavome, kad suartintume savivaldybės institucijas ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, paskatintume ieškoti bendro geriausio rezultato. Iki šiol šeimai, kol ji nesusiduria su problemomis, skiriame labai mažai dėmesio, laiku nepadedame. Vėliau nueiname lengviausiu keliu – įrašome šeimą į socialinės rizikos šeimų sąrašą, vaikus atiduodame į globos namus. Ką turėtume daryti, kad normali šeima netaptų socialinės rizikos šeima – štai apie ką privalu galvoti“, – kalbėjo R.Jurkuvienė.

Savivaldybių šeimos tarybų pavyzdiniuose nuostatuose nurodyta, kad šeimos tarybos tikslas – analizuoti esamą šeimos politikos situaciją savivaldybėje, teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje tobulinimo, šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimo ir už-tikrinti savivaldybės institucijų bendradarbiavimą šeimos politikos srityje su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su šeimomis ar joms atstovaujančioms. Siekdama įgyvendinti veiklos tikslą, šeimos taryba nagrinėja šeimoms aktualius klausimus ir teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl šeimai palankios aplinkos savivaldybėje kūrimo, dėl paslaugų ir infrastruktūros šeimai plėtros, teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą stiprinimo, šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimo bei kt. Šeimos taryba, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su šeimomis susiję klausimai, kviesti į savo posėdžius valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus. Šeimos taryba sudaroma pariteto principu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui: pusė narių atstovauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kita pusė – nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ar joms atstovaujančioms.

Susitikimo dalyviai prisipažino sveikinantys iniciatyvą kurti šeimos tarybas, tačiau jų veikla turėtų būti veiksminga. „Turime daug nevyriausybinių organizacijų, kurios, ne paslaptis, veikia tik popieriuje“. Kiekvienos tarybos veikla turi duoti konkrečių rezultatų. Jeigu šeimos taryba turės realų poveikį šeimų gerovei, kodėl jos nesteigti?“ – tokia ir renginyje dalyvavusio rajono mero pavaduotojo Vytauto Ročio nuomonė.

Nuspręsta Šeimos tarybą savivaldybėje steigti – į steigiamąjį susirinkimą ketinama rinktis rugsėjo pabaigoje.
Socialinių reikalų ir darbo ministerijos atstovės Ramunė Jurkuvienė ir Dalija Šeporaitienė kretingiškiams papasakojo apie iniciatyvą savivaldybėse kurti Šeimos tarybas, pristatė pavyzdinius šeimos tarybų nuostatus.

Susitikime dalyvavo rajono bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės skyrių atstovai. Jų nuomonė vieninga: Šeimos taryba – gerai, tačiau jos veikla turi būti veiksminga.

 

Kretingos.info