Stiprins apsaugą nuo branduolinių elektrinių

114
Saulius Skvernelis pritarė Energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projektui.

Vyriausybė pritarė Energetikos sistemos bei elektros energijos rinkos apsaugos įstatymo projektui.

Pasak Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio, dėl galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai būtina reikliai vertinti trečiosiose šalyse veikiančias ar statomas branduolines elektrines, kurios yra arčiau kaip 100 kilometrų atstumu nuo Lietuvos sienos.

Vyriausybė siūlo Seimui tobulinti įstatymo projektą, kad šių branduolinių elektrinių grėsmės nacionaliniam saugumui, aplinkai bei visuomenės sveikatai būtų įvertintos pagal aiškiai nustatytus kriterijus. Svarbu atsižvelgti į gyventojų skaičių rizikingose teritorijose, būtina įvertinti aikštelių tinkamumą, pasirinktą technologiją projektinius sprendimus, elektrinių statybų ir eksploatavimo faktines įgyvendinimo aplinkybes. Taip pat dera atsižvelgti į tarptautinius įsipareigojimus, rekomendacijas, kurie susiję su branduoline ir radiacine sauga bei aplinkos apsauga.

Siūloma, kad iki Baltijos valstybių sinchronizacijos su Europos tinklais turėtų būti taikomos visos galimos techninės priemonės, leidžiančios mažinti elektros energijos pralaidumo su trečiosiomis šalimis apimtis (pavyzdžiui, elektros linijų išmontavimas, vidinio tinklo stiprinimas), išskyrus tas, kurios darytų esminę neigiamą įtaką patikimam elektros energetikos sistemos veikimui.