Sveikatos apsaugos ministerijai išanalizuos galimą korupcijos pasireiškimo tikimybę rajono gydymo įstaigose

92

kysi-euraiSveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė patvirtino įsakymą „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2015 metais”. Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms pavesta atlikti sveikatos sistemos įstaigų veiklos vertinimą bei išanalizuoti galimą korupcijos pasireiškimo tikimybę. Įsakymu nustatomos įstaigų veiklos sritys, kuriose turi būti atliktas korupcijos vertinimas. Iki šių metų rudens visi duomenys turės būti pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, kuris apibendrintą motyvuotą išvadą teiks sveikatos apsaugos ministrei. Vėliau medžiaga bus nagrinėjama Specialiųjų tyrimų tarnyboje.

Kovai su korupcija sveikatos sistemoje stiprinti skirtas naujasis teisės aktas parengtas vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtinta korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka. Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatoma tose valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Šias sritys nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba savo teisės aktų nustatyta tvarka.

Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai jiems pavestose įstaigose atlikto korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo aprašymą teiks ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui. Šis padalinys taip pat turės įvertinti ir Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų, dalyvaujančių ES paramos ar kitų šaltinių finansuojamuose projektuose, veiklą galimos korupcijos požiūriu.

Daugiau informacijos – Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija”:

http://www.sam.lt/go.php/korupcijos_prevencija899

Sveikatos apsaugos ministerija
Ryšių su visuomene skyrius