Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje aptariama pažanga kuriant ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę

128

CY2012EU

Š. m. gruodžio 6-7 d. Briuselyje vyksta Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis, kuriame tarp kitų klausimų aptariamas Stokholmo programos įgyvendinimas, Šengeno erdvės valdymas, keitimosi teisėsaugos informacija tobulinimo poreikis, antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) funkcionavimo ir kiti klausimai.

Ministrams pateikta 2010-2014 m. ES laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimo programos, kuri dar vadinama Stokholmo programa, vidurio laikotarpio ataskaita.

Lietuva, įvertindama artėjančio Lietuvos pirmininkavimo ES Taryboje prioritetus vidaus reikalų srityje, mano, kad yra itin svarbu kuo greičiau sulaukti iš Komisijos naujų vėluojančių pasiūlymų dėl Smart borders paketo, reglamentų pasiūlymo dėl Europos policijos biuro (toliau – Europolas) ir Europos policijos kolegijos (toliau – Cepolas), taip pat pasiūlymo dėl tolimesnės ES terorizmo finansavimo sekimo sistemos kūrimo. Europos Komisijos narė C. Malström trumpai informavo, kad Komisija šiuo metu atlieka poveikio vertinimą dėl siūlymo ateityje sujungti dvi ES agentūras – Europolą ir Cepolą – į vieną ES agentūrą, kuri veiktų Hagoje. Šis klausimas bus vienas iš prioritetinių Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai klausimų, kuriuo reiks siekti pažangos derybose su visomis valstybėmis narėmis bei Europos Parlamentu. Lietuva taip pat akcentavo ES bendradarbiavimo su išorės partneriais svarbą. „Stokholmo programos įgyvendinimas nebus sėkmingas, jeigu mūsų tiesioginėje kaimynystėje esančios šalys taip pat nevykdys reformų vidaus reikalų srityje,” – pastebėjo Vidaus reikalų ministerijos kancleris E. Gustas. Pirmininkavimo ES Tarybai metu Lietuva planuoja surengti pirmą formalų Rytų partnerystės ir ES šalių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimą.

Taryboje susirinkę ES šalių vidaus reikalų ministrai taip pat apsvarstė Europos Komisijos parengtą antrąją pusmetinę ataskaitą dėl Šengeno erdvės funkcionavimo, kurioje išsamiai apžvelgiama padėtis Šengeno erdvėje, siekiant užtikrinti, kad visos Šengeno šalys nuosekliai aiškintų ir įgyvendintų bendras taisykles. Lietuva siūlo ateityje ataskaitoje plačiau aptarti ne tik nelegalios migracijos srautų, bet ir kitus Šengeno erdvės valdymo aspektus: policijos bendradarbiavimą, duomenų apsaugą. Pasak kanclerio E. Gusto, tik visų tiesiogiai su Šengeno teisynu susijusių priemonių įvertinimas leis susidaryti išsamų Šengeno erdvės funkcionavimo vaizdą ir nustatyti esamus ar galimus trūkumus.

Ministrams taip pat diskusijai pateikta ES Kovos su terorizmu koordinatoriaus ataskaita dėl ES Kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo, kurios pagrindu diskutuota ar einama teisingu keliu, nes nuo 2005 m. ES lygiu imtasi eilės iniciatyvų šioje srityje. Ministrai taip pat patvirtino Tarybos išvadas dėl terorizmo grėsmių aviacijos saugumui.
Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento informacija

 

Kretingos.info