ŽTSI ragina Sveikatos apsaugos ministrą užtikrinti moterų teisę gimdyti namuose

102

vaikelis

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI), reaguodamas į viešojoje erdvėje vykstančią diskusiją dėl teisės gimdyti namuose, išplatino atvirą kreipimąsi į Sveikatos apsaugos ministrą Vytenį Andriukaitį.

ŽTSI atkreipė ministro dėmesį, kad pasipiktinimą visuomenėje sukėlę įvykiai, susiję su ikiteisminiu tyrimu, atliekamu dėl nekvalifikuotos sveikatos priežiūros gimdymo namuose metu, yra nelanksčiós ir žmogaus teisių apsaugos neužtikrinančiós valstybės sveikatos politikos pasekmė.

Asmens teisė į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui neabejotinai apima ir teisę pasirinkti gimdymo vietą bei gauti kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistų pagalbą gimdymo metu. Šią teisę įtvirtina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnis ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnis.

Europos žmogaus teisių teismas byloje Ternovszky prieš Vengriją (pareiškimo Nr. 67545/09, sprendimas įsigaliojo 2011 m. kovo 13 d.) konstatavo, kad valstybė privalo teisiškai sureguliuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą gimdymo namuose atveju. Be to, valstybė negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris draudimu ar sankcijomis atgrasintų pagalbą gimdymo namuose metu teikti pasirengusius specialistus.

Lietuvoje galiojantys teisės aktai neužtikrina moterims galimybės gimdyti namuose gaunant reikiamą specialistų pagalbą. Toks teisinis reguliavimas neteisėtai apriboja asmens teisę į pagarbą privačiam gyvenimui ir nedera su Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio nuostatomis.

Rašte ministrui ŽTSI priminė, kad Lietuvos valstybę teisiškai sureguliuoti gimdymą namuose įpareigoja ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis, įtvirtinantis teisę į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui. Remiantis Lisabonos sutarties 6 straipsniu, ES Pagrindinių teisių chartija turi tokį patį teisinį statusą, kaip ir Europos Sąjungos steigimo sutartys, kurių nuostatos ES valstybėms narėms yra privalomos.

Atsižvelgiant į tai, ŽTSI paragino Sveikatos apsaugos ministrą paisyti Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų bei gerbti Lietuvos žmonių teises, garantuojant tinkamą šių teisių apsaugą bei vykdant žmogaus teisių principus atitinkančią sveikatos apsaugos politiką – šiuo atveju užtikrinant moterų teisę gimdyti namuose ir gauti reikiamą pagalbą.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas 

Kretingos.info