Valstybinė ne maisto produktų inspekcija uždraudė pardavinėti trišakius

132

trisakisValstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos uždraudė teikti į rinką pavojingą elektrotechnikos gaminį.

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą elektrotechnikos gaminį – trišakį, modelis 1601 03, prekės brūkšninis kodas (toliau – b. k.) 8698559875075. Trumpas produkto aprašymas: vardinė įtampa 250V, srovės rūšis – kintamoji, vardinė srovė – 16A, be įžeminimo, kištukinių lizdų skaičius – 3 vnt., apsauga nuo elektros smūgio – normali apsauga, montavimo būdas – kilnojamasis, konstrukcija – išardomas šakotuvas, IP20, svoris – 48g.

Gaminio kilmės šalis – Turkija; gamintojas – OZGUNSAN Turkija; importuotojas – UAB „Senukų prekybos centras“ Islandijos pl. 32B, Kaunas, įmonės kodas 234376520; platintojas – UAB ,,Vilniaus kooperacijos prekyba“ Metalo g. 2, Vilnius, įmonės kodas 125392147.

Elektrotechnikos gaminys – trišakis, modelis 1601 03, b. k. 8698559875075, yra pavojingas, t. y. neatitinka standartų IEC 60884-2-5:1995 ir IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 reikalavimų:

1) nepilnas ženklinimas (8.1 p. IEC 60884-2-5);

2) trišakio šakutės dalies įtampingosios dalys turi būti nepasiekiamos, kai šakotuvo šakutė yra pilnai arba dalinai sujungta su tos pačios sistemos kištukiniu lizdu (galima pasiekti kaištį, kai šakutė dalinai sujungta su kištukiniu lizdu) (10.1 p., IEC 60884-2-5);

3) turi būti negalima sujungti susijusios šakutės kaiščio ir lizdo kontakto įtampingųjų dalių arba tos pačios sistemos kištukinio lizdo kontakto, jei kiti įtampingieji kaiščiai pasiekiami (10.3 p., IEC 60884-2-5);

4) galima pasiekti kaištį, kai šakutė dalinai sujungta su kištukiniu lizdu (10.3 p., IEC 60884-1);

5) trišakio kaiščiai nėra pakankamai mechaniškai atsparūs (14.2 p.; 24.2 p. IEC 60884-2-5);

6) trišakio kaiščiai nėra apsaugoti nuo sukimosi (14.3 p.; 24.2 p. IEC 60884-2-5);

7) sraigtai, neleidžiantys patekti į trišakio vidų, turi būti apsaugoti nuo iškritimo (14.14 p., IEC 60884-1).

Rizika – rimta, galimas elektros smūgio pavojus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Inspekcijos Vilniaus skyrius 2015-11-05 sprendimu Nr. 1BM-260 u ž d r a u d ė UAB „Senukų prekybos centras“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Daugiau informacijos apie Inspekcijos nustatytus pavojingus produktus ir taikytas rinkos ribojimo priemones galite rasti Inspekcijos interneto svetainėje adresu http://www.vnmpi.lt/.

Rūta Serapinavičiūtė
Rizikos ir informacijos valdymo skyrius