Vyriausybė pritarė siūlomam pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo sąlygų papildymui

114

pareigunu pensija

Rugsėjo 5 d. Lietuvos Vyriausybė pritarė Seimo narių parengtam Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektui, nustatančiam papildomą sąlygą, kada statutinių įstaigų pareigūnams ir kariams, dėl pačių kaltės pašalintiems iš pareigų, mokama valstybinė pensija.

Projektu nustatoma papildoma sąlyga, kad pareigūnų ir karių valstybinė pensija tokiems asmenims būtų mokama tuomet, kai jie yra ištarnavę 20 ar daugiau metų ir po atleidimo iš tarnybos dienos yra praėję trys metai. Pagal dabar galiojantį įstatymą tokia pensija gali būti skiriama tik 20 metų ar daugiau metų ištarnavusiems asmenims, sulaukusiems išleidimo atsargą arba senatvės pensijos amžiaus.

Pasak Vyriausybės išvadą dėl šio projekto parengusių Krašto apsaugos ministerijos specialistų, trijų metų po tarnybos išleidimo terminas suvienodintų pensijos gavimo sąlygas visiems tokiu pagrindu atleidžiamiems iš tarnybos pareigūnams ir kariams. Dabar dėl karių ir statutinių valstybės tarnautojų tarnybą reguliuojančiuose įstatymuose skirtingai nustatytų išleidimo į atsargą amžiaus ribų iš karo tarnybos atleidžiami kariai turi galimybę daug anksčiau nei kitų statutinių įstaigų tokiu pat pagrindu atleidžiami pareigūnai gauti valstybinę pensiją.

„Pavyzdžiui, iš karo tarnybos dėl jo kaltės atleistas 40 metų žemesnį negu grandinio laipsnį ir 20 metų tarnybos stažą turintis karys valstybinę pensiją gaus iš karto, nes įstatyme nustatytas jo išleidimo į atsargą amžius yra 40 metų. Tuo tarpu, pavyzdžiui, tiek pat metų ištarnavęs vidaus reikalų sistemos 40 metų pirminės grandies pareigūnas šią pensiją gaus tik po 10 metų, nes Vidaus tarnybos statute nustatytas tokio pareigūno išleidimo į atsargą amžius – 50 metų. Panašūs skirtumai stebimi ir lyginant aukštesnių laipsnių karius su kitų tarnybų aukštesnių grandžių ar rangų pareigūnais. Taigi nustačius papildomą 3 metų sąlygą būtų suvienodintos visų asmenų galimybės gauti šią pensiją, tiek tarp skirtingų profesinių grupių, tiek tarp skirtingo amžiaus tos pačios profesijos asmenų“,– paaiškino Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamento socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyriaus vedėja Aušra Kazlauskienė.

Pasak projektą rengusių teisininkų, projektu siūlomas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimas turėtų užtikrinti konstitucinius proporcingumo, teisinio tikrumo, asmens teisėtų lūkesčių ir kt. principus.

Projekte taip pat numatyta, kad ši papildoma nuostata būtų taikoma ir tiems pareigūnams, ir kariams, kurie buvo pašalinti iš tarnybos dėl pačių kaltės iki įstatymo įsigaliojimo. Tokie atvejai, kai 20 metų tarnybos stažą turintys pareigūnai ar kariai pašalinami iš tarnybos dėl pačių kaltės yra itin reti, todėl siūlomas įstatymo pakeitimas neturės reikšmingos įtakos valstybės biudžeto išlaidoms.

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

 

Kretingos.info