Vyriausybė dar vienu sprendimu lengvina biurokratinius kelius verslui ir visuomenei

116

Vyriausybė nusprendė supaprastinti Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos, vertinančios ir mažinančios valstybės bei savivaldybių institucijose esančią administracinę naštą, veiklos organizavimą.

„Turime užtikrinti tokį viešąjį sektorių, kuris priimdamas ir įgyvendindamas savo sprendimus būtų kuo efektyvesnis. Atnaujinę ir supaprastinę šios komisijos sudėtį užtikrinsime, kad jos veikloje dalyvautų aktyvūs nariai, o sprendimai būtų priimami operatyviai. Tai duos didesnę naudą ir verslo sektoriui, ir plačiajai visuomenei“, – teigia premjeras Saulius Skvernelis.

Nuo šiol Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos (toliau Komisija) pirmininką pavaduos ne Vyriausybės kancleris, o Ministro Pirmininko patarėjas. Į Komisijos sudėtį bus įtraukti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos atstovai. Jie pakeis Komisijos veikloje aktyviai nedalyvavusių organizacijų narius.

Komisijos sudėtį tvirtins ūkio ministras, nebe Ministras Pirmininkas. Komisijos posėdžius techniškai aptarnauja Ūkio ministerija ir mato nesklandumus, kylančius organizuojant Komisijos veiklą, todėl Komisijos personalinę sudėtį tvirtinant ir keičiant ministro įsakymais, kuriems parengti ir priimti prireikia mažiau laiko lyginant su Ministro Pirmininko potvarkiais, bus paprasčiau pakeičiami į Komisiją deleguoti asmenys, nedalyvaujantys jos veikloje. Be to, siekiant užtikrinti sklandų Komisijos darbą bus skiriami ir pakaitiniai jos nariai.

Šiais pakeitimais norima užtikrinti, kad Komisiją sudarytų aktyvūs nariai, o nesant vieno ar kelių jų, pastaruosius galėtų pavaduoti kiti asmenys.

Komisijos paskirtis – įvertinti teisės aktais ir jų projektais sukeliamą administracinę naštą valstybės bei savivaldybių institucijose, teikti pasiūlymus dėl jos mažinimo. Komisija yra svarsčiusi klausimus dėl verslo aplinkos gerinimo, supaprastinant reikalavimus, susijusius su informacijos teikimu Lietuvos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitoms valstybės institucijoms, ūkinės veiklos licencijavimu, vaistinių veiklos organizavimu. Vyriausybė Komisiją sudaro remiantis Administracinės naštos mažinimo įstatymu.

Efektyviai veikianti Komisija prisidės prie Vyriausybės programos įgyvendinimo. Atsisakant perteklinio reglamentavimo, bus mažinama administracinė ir biurokratinė našta verslui bei visuomenei, gerinama teisės aktų kokybė.

Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija